Gå til hovedindholdet

Unionens tilstand 2021

Formanden for Europa-Kommissionen holder hvert år en tale om Unionens tilstand.

Kursen for det kommende år

I sin tale om Unionens tilstand den 15. september 2021 beskrev Kommisionsformand Ursula von der Leyen en række højt profilerede initiativer, som Kommissionen vil iværksætte i det kommende år. Det drejer sig bl.a. om at

 • fortsætte vaccinationsindsatsen i Europa og fremskynde den i resten af verden og derudover styrke pandemiberedskabet
 • arbejde på at lukke klimafinansieringshullet sammen med EU's globale partnere
 • gå foran i den digitale omstilling, som skal skabe job, øge konkurrenceevnen og bane vejen for tekniske løsninger af højeste kvalitet og forsyningssikkerhed
 • sikre rimeligere arbejdsvilkår og bedre sundhedspleje og sørge for, at unge europæere i højere grad kan få gavn af Europas sociale markedsøkonomi
 • styrke det interne EU-samarbejde om sikkerhed og forsvar og udvide samarbejdet med EU's nærmeste allierede
 • forsvare EU's værdier og frihedsrettigheder og beskytte retsstatsprincippet
14. SEPTEMBER 2022
Unionens tilstand 2021 – kommissionsformand Ursula von der Leyens tale
14. SEPTEMBER 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Forslag til initiativer

Den 15. september sendte Kommissionsformand Ursula von der Leyen desuden en hensigtserklæring til Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, og Rådets formand, premierminister Janez Janša, hvori hun redegjorde for de initiativer, som Kommissionen ønsker at gennemføre i det kommende år ved hjælp af lovgivning og andre tiltag.

 

15. SEPTEMBER 2021
Unionens tilstand 2021 – kommissionsformand Ursula von der Leyens hensigtserklæring

 

Von der Leyen-Kommissionens resultater i perioden 2020-2021

Efter et af de hårdeste år i kontinentets historie ser Europa mod fremtiden med fornyet håb.

Siden efteråret 2020 har pandemien ramt os igen med endnu større styrke. Som reaktion på det har EU øget sin indsats, navnlig for at indkøbe vacciner til europæerne, styrke det internationale samarbejde om at bekæmpe pandemien og lede Europa ud af den økonomiske krise og ind i genopretningsfasen med NextGenerationEU. 

Her følger et tilbageblik på det seneste år, som omfatter bestræbelserne på at få bugt med covid-19-krisen og vores arbejde på at komme i hus med alle de politiske prioriteter – fra den europæiske grønne pagt og Europas digitale årti til vores tiltag vedrørende sikkerhed, demokrati og sundhed for EU-borgerne.

10. SEPTEMBER 2021
Unionens tilstand 2021 – resultater 2020-2021

 

Vigtige begivenheder

 1. August 2021
  • Der er givet 522,4 mio. vaccinedoser i EU siden december 2020, og flere end 250 mio. EU-borgere er færdigvaccinerede. (25. august)
 2. Juli 2021
  • Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet: Kommissionen gennemgår reglerne for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. (20. juli)
  • Retsstatsrapporten 2021: Ifølge EU's rapport er der en positiv udvikling i gang i medlemsstaterne, men der påpeges også alvorlige bekymringer. (20. juli)
  • EU's nye skovstrategi har til formål at sikre sunde og modstandsdygtige skove, der udgør et væsentligt bidrag til biodiversitets- og klimamålene. (16. juli)
  • Kommissionen vedtager en pakke af forslag med henblik på at gøre EU's politikker inden for klima, energi, arealanvendelse, transport og beskatning klar til senest i 2030 at reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55 % i forhold til 1990-niveauet. (14. juli)
  • Med henblik på at øge sit ambitionsniveau med hensyn til bæredygtig finansiering vedtager Kommissionen forslaget om en europæisk standard for grønne obligationer, som opretter en frivillig standard af høj kvalitet for obligationer, der finansierer bæredygtige investeringer. (6. juli)
 3. Juni 2021
  • På topmødet i Bruxelles forpligter EU's og USA's ledere sig til at sætte en stopper for covid-19-pandemien og fremme den globale genopretning. (15. juni)
  • Kommissionen fremlægger forslag om en ramme for en pålidelig og sikker europæisk digital identitet, der kan benyttes af alle borgere, indbyggere og virksomheder i EU. (3. juni)
  • Kommissionen fremlægger en ny strategi for, hvordan det største område i verden, hvor borgerne kan rejse frit – Schengenområdet – gøres stærkere og mere modstandsdygtigt. (2. juni)
  • Med oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed indledes et nyt kapitel i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet. (1. juni)
 4. Maj 2021
  • Alle medlemslandene har ratificeret afgørelsen om egne indtægter, hvilket gør det muligt for Kommissionen at begynde at låne til at finansiere genopretningen under NextGenerationEU. (31. maj)
  • EU fremlægger et udkast til en økonomisk støttepakke på 3 mia. euro til et fremtidigt demokratisk Belarus. (28. maj)
  • Kommissionen fremlægger vejledning for, hvordan adfærdskodeksen om desinformation, som er den første af sin art i verden, bør styrkes. (26. maj)
  • Syvende rate af den finansielle støtte, der ydes via SURE-instrumentet, udbetales i form af 14,1 mia. euro til 12 medlemsstater. SURE har indtil videre understøttet op til 30 mio. arbejdstagere og 2,5 mio. virksomheder. EU har allerede ydet et samlet beløb på ca. 90 mia. euro til 19 medlemsstater. (25. maj)
  • det globale topmøde om sundhed, arrangeret i fællesskab af Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og den italienske premierminister, Mario Draghi, giver G20-lederne tilsagn om en række tiltag, der skal fremskynde afslutningen på covid-19-krisen i alle lande og ruste os bedre til fremtidige pandemier. (21. maj)
  • Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, bebuder et Team Europe-initiativ på 1 mia. euro om fremstilling af og adgang til vacciner, lægemidler og sundhedsteknologier i Afrika. (21. maj)
  • EU's medlemslande enes om at genåbne EU for vaccinerede rejsende fra lande uden for EU. (20. maj)
  • Kommissionen indgår en tredje kontrakt med medicinalvirksomhederne BioNTech og Pfizer om på vegne af alle EU's medlemslande at reservere yderligere 1,8 mia. doser af virksomhedernes vaccine mellem udgangen af 2021 og 2023. (20. maj)
  • Der vedtages en meddelelse om erhvervsbeskatning i det 21. århundrede for at fremme et robust, effektivt og retfærdigt erhvervsskattesystem i EU. (18. maj)
  • Den europæiske grønne pagt: Kommissionen foreslår en bæredygtig blå økonomi i EU for industrier og sektorer, der er knyttet til hav- og kystområderne. (17. maj)
  • topmødet om finansiering af de afrikanske økonomier bebuder Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, et Team Europe-initiativ til støtte for Afrikas genopretning efter covid-19-pandemien. (15. maj)
  • For at lede EU i retning af 2050-målet om en sund planet for sunde mennesker vedtager Kommissionen EU's handlingsplan "Mod nulforurening af vand, luft og jord". (12. maj)
  • Åbningsarrangementet for konferencen om Europas fremtid afholdes på Europadagen 2021 i Strasbourg. (9. maj)
  • mødet mellem EU's og Indiens ledere i Porto og via videokonference indgår EU og Indien et omfattende konnektivitetspartnerskab, hvori de bekræfter deres tilsagn om at samarbejde om at støtte modstandsdygtig og bæredygtig konnektivitet i både Indien og andre lande og regioner uden for EU. (8. maj)
  • EU-institutionerne og de europæiske arbejdsmarkedsparter og civilsamfundsorganisationer giver på det sociale topmøde i Porto tilsagn om at gøre deres yderste for at opbygge et mere inklusivt og mere socialt Europa. (7.-8. maj)
  • EU's industristrategi ajourføres for at sikre, at Europas industrielle ambitioner fuldt ud tager hensyn til de nye omstændigheder efter covid-19-krisen og bidrager til at skabe fremdrift i omstillingen til en mere bæredygtig, digital, modstandsdygtig og globalt konkurrencedygtig økonomi. (5. maj)
 5. April 2021
  • Bæredygtig finansiering og EU-klassificeringssystemet: Kommissionen tager yderligere skridt til at kanalisere penge i retning af bæredygtige aktiviteter. (21. april)
  • Kommissionen foreslår nye regler og tiltag for ekspertise inden for og tillid til kunstig intelligens med det sigte at gøre EU til globalt knudepunkt for pålidelig kunstig intelligens. (21. april)
  • I den nye partnerskabsaftale mellem EU og medlemmerne af Organisationen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet fastlægges rammerne for det politiske, økonomiske og sektorspecifikke samarbejde i de næste 20 år. (15. april)
  • For at nedbryde de forretningsmodeller, som kriminelle organisationer benytter på tværs af landegrænser, fremlægger Kommissionen en EU-strategi for bekæmpelse af organiseret kriminalitet sammen med en ny strategi for bekæmpelse af menneskehandel, der har til formål at forhindre kriminalitet, retsforfølge menneskehandlerne og styrke ofrene. (14. april)
 6. Marts 2021
  • Den europæiske grønne pagt: Kommissionen fremlægger tiltag til fremme af økologisk produktion. (25. marts)
  • EU fremlægger en ny samlet politisk ramme, der skal sikre beskyttelse af alle børns rettigheder, og foreslår oprettelsen af en europæisk børnegaranti. (24. marts)
  • Det Europæiske Innovationsråd oprettes med henblik på at omsætte videnskabelige idéer til banebrydende innovation. (18. marts)
  • Kommissionen foreslår, at der indføres et digitalt certifikat, som skal gøre det lettere at bevæge sig frit og sikkert rundt i EU under covid-19-pandemien. (17. marts)
  • En fjerde sikker og effektiv covid-19-vaccine godkendes til anvendelse i EU. (11. marts)
  • Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, Portugals premierminister, António Costa (på vegne af formandskabet for Rådet), og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, underskriver den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid. (10. marts)
  • Europas digitale årti: Kommissionen sætter kurs mod et digitalt styrket Europa inden 2030. (9. marts)
  • Med handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder fremsættes en ambition om et stærkt socialt Europa. (4. marts)
  • Løngennemsigtighed: Kommissionen fremlægger et forslag om løngennemsigtighed, der skal sikre, at kvinder og mænd i EU får lige løn for lige arbejde. (4. marts)
  • Et EU med ligestilling: Kommissionen fremlægger sin strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030, der skal sikre deres fulde deltagelse i samfundslivet. (3. marts)
 7. Februar 2021
  • På G7-topmødet bebuder Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at EU's bidrag til COVAX, en verdensomspændende facilitet, der skal sikre universel adgang til vacciner, fordobles fra 500 mio. euro til 1 mia. euro. (19. februar)
  • Kommissionen udstikker kursen for en åben, bæredygtig og determineret EU-handelspolitik for de kommende år. (18. februar)
  • Der fremlægges en ny strategi, der skal styrke EU's bidrag til regelbaseret multilateralisme. (17. februar)
  • For at ruste Europa mod truslen fra nye covid-19-varianter foreslår Kommissionen en ny beredskabsplan for biologisk forsvar, "HERA Incubator". (17. februar)
  • Europa-Parlamentet bekræfter den politiske enighed, der er opnået om genopretnings- og resiliensfaciliteten, det centrale instrument i NextGenerationEU. (10. februar)
  • EU foreslår en ny dagsorden for Middelhavsområdet for at styrke det strategiske partnerskab med partnerne i de sydlige nabolande. (9. februar)
 8. Januar 2021
  • Kommissionen godkender en tredje sikker og effektiv vaccine mod covid-19. (29. januar)
  • Kommissionen indfører en gennemsigtigheds- og godkendelsesmekanisme for eksport af covid-19-vacciner. (29. januar)
  • Kommissionen indleder designfasen af initiativet "Det nye europæiske Bauhaus", der har til formål at kombinere design, bæredygtighed og investeringer som et element i realiseringen af den europæiske grønne pagt. (18. januar)
 9. December 2020
  • De første europæere vaccineres mod covid-19. (27. december)
  • Efter intensive forhandlinger når Kommissionen til enighed med UK om vilkårene for landets fremtidige forbindelser med EU. (24. december)
  • Kommissionen godkender den første sikre og effektive vaccine mod covid-19. (21. december)
  • Rådet vedtager EU's langsigtede budget for 2021-2027, der beløber sig til 1,211 bio. euro i løbende priser. (17. december)
  • Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder: Der foreslås en ambitiøs reform af det digitale rum sammen med et omfattende nyt regelsæt for alle digitale tjenester. (15. december)
  • Den europæiske grønne pagt: der fremsættes et forslag til en forordning om bæredygtige batterier med henblik på en cirkulær og klimaneutral økonomi. (10. december)
  • Kommissionen fremlægger en handlingsplan for europæisk demokrati for at give borgerne mere indflydelse og opbygge mere modstandsdygtige demokratier i hele EU. (3. december)
  • Forbindelserne mellem EU og USA: EU foreslår en ny, fremadrettet transatlantisk dagsorden for globalt samarbejde. (2. december)
 10. November 2020
  • Der fremlægges en kønshandlingsplan for at fremme ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status gennem alle aspekter af EU's optræden udadtil. (25. november)
  • Europa-Kommissionen godkender en kontrakt med medicinalvirksomheden Moderna om et indledende køb på 80 mio. doser på vegne af alle EU-landene med mulighed for et yderligere køb på op til 80 mio. doser. (25. november)
  • Kommissionen fremlægger for første gang en EU-strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer. (12. november)
  • Europa-Kommissionen godkender en kontrakt med medicinalvirksomhederne BioNTech og Pfizer om et indledende køb af 200 mio. doser på vegne af alle EU-landene med mulighed for et yderligere køb på op til 100 mio. doser. (11. november)
  • Den nye forbrugerdagsorden lanceres for at sætte forbrugerne i EU i stand til at spille en aktiv rolle i den grønne og den digitale omstilling. (11. november)
  • De første skridt tages hen imod opbygningen af en europæisk sundhedsunion, der skal styrke beredskabet og indsatsen under den aktuelle og fremtidige sundhedskriser. (11. november)
 11. Oktober 2020
  • Kommissionen fremsætter forslag til et EU-direktiv, der skal garantere, at arbejdstagerne i EU beskyttes med en mindsteløn, der er tilstrækkelig høj til at sikre en værdig tilværelse, uanset hvor de arbejder. (28. oktober)
  • Der udbetales 17 mia. euro til Spanien, Italien og Polen som første rate af den finansielle støtte, der ydes til medlemsstaterne via SURE-instrumentet. SURE har indtil videre understøttet op til 30 mio. arbejdstagere og 2,5 mio. virksomheder. EU har allerede ydet et samlet beløb på ca. 90 mia. euro til 19 medlemsstater. (27. oktober)
  • Kommissionen udsteder de første sociale obligationer til en værdi af 17 mia. euro inden for rammerne af EU's SURE-instrument for at hjælpe med at beskytte arbejdspladser og holde folk i arbejde. (21. oktober)
  • Den europæiske grønne pagt: Kommissionen vedtager en ny kemikaliestrategi for at arbejde hen imod et giftfrit miljø. (14. oktober)
  • Kommissionen godkender en kontrakt med medicinalvirksomheden Janssen Pharmaceutica NV, der gør det muligt for EU-landene at købe vacciner til 200 mio. personer med mulighed for at købe vacciner til yderligere 200 mio. personer. Kommissionen indgik allerede den 14. august en første aftale med medicinalvirksomheden AstraZeneca. Denne aftale dannede grundlag for indkøb af 300 mio. vaccinedoser med mulighed for køb af yderligere 100 mio. doser på vegne af medlemslandene. (8. oktober)
  • Kommissionen vedtager en ny 10-årig plan til støtte for romaer i EU. (7. oktober)
  • En omfattende økonomisk plan og investeringsplan vedtages for at sætte gang i den langsigtede genopretning i Vestbalkan og fremme den regionale integration. (6. oktober)
 12. September 2020
  • Kommissionen vedtager en pakke om digital finans, herunder en digital finansstrategi og lovgivningsforslag om kryptoaktiver og digital modstandsdygtighed, for en konkurrencedygtig finansiel sektor i EU, der giver forbrugerne adgang til innovative finansielle produkter og samtidig sikrer forbrugerbeskyttelse og finansiel stabilitet. (24. september)
  • En ny pagt om migration og asyl fastsætter bedre og hurtigere procedurer gennem hele asyl- og migrationssystemet og skaber balance mellem principperne om rimelig ansvarsfordeling og solidaritet. (23. september)
  • Et EU med ligestilling: Kommissionen fremlægger for første gang en EU-handlingsplan mod racisme. (18. september)
21. JULI 2022
Unionens tilstand 2021 – tidslinje

 

Dokumenter

21. JULI 2022
Unionens tilstand 2021 – brochure

 

Faktablade