Glavni sadržaj

Stanje Unije 2021.:

Predsjednik ili predsjednica Europske komisije svake godine drži govor o stanju Unije.

Putokaz za sljedeću godinu

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svojem je govoru o stanju Unije 15. rujna 2021. iznijela glavne inicijative koje Komisija planira provesti u predstojećoj godini. Navodimo samo neke od njih:

 • nastavak cijepljenja u Europi i ubrzanje cijepljenja u cijelom svijetu, kao i jačanje pripravnosti za pandemiju
 • rad na premošćivanju raskoraka u financiranju borbe protiv klimatskih promjena, zajedno s našim globalnim partnerima
 • predvođenje digitalne transformacije koja će otvoriti nova radna mjesta i potaknuti konkurentnost, istodobno osiguravajući tehničku izvrsnost i sigurnost opskrbe
 • pravedniji radni uvjeti i bolja zdravstvena skrb te više mogućnosti da mladi u Europi iskoriste prednosti europskog socijalnog tržišnog gospodarstva
 • jačanje naše međusobne suradnje u području sigurnosti i obrane te produbljivanje partnerstva EU-a s najbližim saveznicima
 • zaštita europskih vrijednosti, sloboda i vladavine prava
14. RUJNA 2022.
Stanje Unije 2021. – Govor predsjednice von der Leyen
14. RUJNA 2022.
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Predložene inicijative

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uputila je 15. rujna pismo namjere Davidu Sassoliju, predsjedniku Europskog parlamenta, i predsjedniku vlade Janezu Janši, koji vodi predsjedanje Vijećem, te u njemu navela kako Komisija planira djelovati sljedeće godine poduzimanjem zakonodavnih i drugih inicijativa.

 

15. RUJNA 2021.
Stanje Unije 2021. – Pismo namjere predsjednice von der Leyen

 

Komisija Ursule von der Leyen: postignuća 2020 – 2021.

Nakon jedne od najtežih godina u svojoj povijesti Europa se okreće budućnosti s ponovno probuđenom nadom.

Od jeseni 2020. pandemija nas je ponovno pogodila s još većom snagom. Europska unija odgovorila je na to još intenzivnijim radom na nabavi cjepiva za sve Europljane, jačanjem međunarodne suradnje u borbi protiv pandemije i instrumentom NextGenerationEU, kojim izvodi Europu iz krize i omogućuje joj oporavak. 

Ovo je osvrt na proteklu godinu, u kojem će biti riječi o svemu što poduzimamo da prevladamo krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 i našem radu na svim političkim prioritetima, od ostvarivanja europskog zelenog plana i digitalnog desetljeća Europe do djelovanja u području sigurnosti, demokracije i zdravlja za europske građane.

10. RUJNA 2021.
Stanje Unije 2021. – Postignuća 2020. – 2021.

 

Ključni trenuci

 1. kolovoz 2021.
  • Od prosinca 2020. u EU-u je iskorišteno 522,4 milijuna doza cjepiva, a više od 250 milijuna građana EU-a u potpunosti je cijepljeno. (25. kolovoza)
 2. srpanj 2021.
  • Borba protiv financijskog kriminala: Komisija revidira propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. (20. srpnja)
  • Vladavina prava 2021.: EU-ovo izvješće pokazuje pozitivna kretanja u državama članicama, ali ističe i ozbiljne razloge za zabrinutost. (20. srpnja)
  • Novom strategijom EU-a za šume nastoje se osigurati zdrave i otporne šume koje će znatno doprinijeti ciljevima u području bioraznolikosti i klime. (16. srpnja)
  • Europska komisija donosi niz prijedloga kako bi se klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama te politikama o korištenju zemljišta neto emisije stakleničkih plinova smanjile za barem 55 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990. (14. srpnja)
  • Kako bi povećala razinu ambicije u održivom financiranju, Komisija je donijela prijedlog standarda za europske zelene obveznice, kojim se uvodi kvalitetan dobrovoljni standard za obveznice kojima se financiraju održiva ulaganja. (6. srpnja)
 3. lipanj 2021.
  • Na sastanku na vrhu u Bruxellesu čelnici EU-a i SAD-a obvezuju se na okončanje pandemije bolesti COVID-19 i poticanje globalnog oporavka. (15. lipnja)
  • Komisija predlaže okvir za pouzdan i siguran europski digitalni identitet koji će biti dostupan svim građanima, osobama s prebivalištem u EU-u i poduzećima EU-a. (3. lipnja)
  • Komisija predstavlja novu strategiju za jačanje i povećanje otpornosti najvećeg područja slobodnog putovanja na svijetu – schengenskog područja. (2. lipnja)
  • Pokretanje Ureda europskog javnog tužitelja, novog poglavlja u borbi protiv prekograničnog kriminala. (1. lipnja)
 4. svibanj 2021.
  • Odluku o vlastitim sredstvima ratificirale su sve države članice, čime se Komisiji omogućuje da se počne zaduživati za financiranje oporavka u okviru instrumenta NextGenerationEU. (31. svibnja)
  • EU predstavlja paket gospodarske potpore u iznosu od 3 milijarde eura za budući demokratski Bjelarus. (28. svibnja)
  • Komisija predstavlja smjernice za poboljšani Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija, prvi takav instrument u svijetu. (26. svibnja)
  • Za 12 država članica isplaćeno je 14,1 milijarda eura kao sedmi obrok financijske potpore u okviru instrumenta SURE. Oko 30 milijuna radnika i 2,5 milijuna poduzeća dosad je imalo koristi od instrumenta SURE. EU je već osigurao ukupno oko 90 milijardi eura za 19 država članica. (25. svibnja)
  • Na globalnom sastanku na vrhu o zdravlju, u suorganizaciji predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i talijanskog premijera Marija Draghija, čelnici skupine G20 obvezuju se na niz mjera za ubrzanje okončanja krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i za bolju pripremu za buduće pandemije. (21. svibnja)
  • Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavljuje inicijativu skupine Tim Europa u vrijednosti od milijarde eura za proizvodnju i dostupnost cjepiva, lijekova i zdravstvenih tehnologija u Africi. (21. svibnja)
  • Države članice EU-a postižu dogovor o ponovnom otvaranju granica za cijepljene putnike iz zemalja izvan EU-a. (20. svibnja)
  • Komisija potpisuje treći ugovor s farmaceutskim poduzećima BioNTech i Pfizer, kojim je rezervirano dodatnih 1,8 milijardi doza cjepiva u ime svih država članica EU-a od kraja 2021. do 2023. (20. svibnja)
  • Donesena je Komunikacija o oporezivanju poslovanja za 21. stoljeće radi promicanja pouzdanog, učinkovitog i pravednog sustava oporezivanja poduzeća u EU-u. (18. svibnja)
  • Europski zeleni plan: Komisija predlaže održivo plavo gospodarstvo u EU-u za industrije i sektore povezane s oceanima, morima i obalama. (17. svibnja)
  • Na sastanku na vrhu o financiranju afričkih gospodarstava predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavljuje inicijativu skupine Tim Europa za potporu oporavku Afrike od pandemije bolesti COVID-19. (15. svibnja)
  • Kako bi usmjerila EU prema cilju postizanja zdravog planeta za zdrave ljude do 2050., Komisija donosi akcijski plan EU-a „Prema nultoj stopi onečišćenja zraka, vode i tla”. (12. svibnja)
  • Na Dan Europe 2021. u Strasbourgu se održava svečano otvaranje konferencije o budućnosti Europe. (9. svibnja)
  • Na sastanku čelnika EU-a i Indije u Portu i putem videokonferencije EU i Indija sklapaju sveobuhvatno partnerstvo za povezivanje, potvrdivši tako svoju predanost suradnji na promicanju otpornog i održivog povezivanja u Indiji te u trećim zemljama i regijama. (8. svibnja)
  • Na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Portu institucije EU-a, europski socijalni partneri i organizacije civilnog društva obvezuju se da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi izgradili uključiviju i socijalniju Europu. (7. svibnja)
  • Ažurirana je Industrijska strategija EU-a kako bi se osiguralo da se pri razvoju europske industrije vodi računa o novim okolnostima koje su proizišle iz krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i pomoglo u prelasku na održivije, otpornije, digitalno i konkurentno gospodarstvo. (5. svibnja)
 5. travanj 2021.
  • Održivo financiranje i taksonomija EU-a: Komisija poduzima daljnje korake za usmjeravanje novca u održive aktivnosti. (21. travnja)
  • Komisija predlaže nova pravila i mjere za izvrsnost i povjerenje u području umjetne inteligencije kako bi se EU pretvorio u globalno središte za pouzdanu umjetnu inteligenciju. (21. travnja)
  • Novim sporazumom o partnerstvu između EU-a i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država utvrđuje se okvir za političku, gospodarsku i sektorsku suradnju za sljedećih 20 godina. (15. travnja)
  • Kako bi se prekinuli prekogranični poslovni modeli kriminalnih organizacija, Komisija predstavlja strategiju EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala, zajedno s novom strategijom za borbu protiv trgovanja ljudima, čiji je cilj sprječavanje kriminala, privođenje trgovaca ljudima pravdi i jačanje položaja žrtava. (14. travnja)
 6. ožujak 2021.
  • Europski zeleni plan: Komisija predstavila mjere za poticanje ekološke proizvodnje. (25. ožujka)
  • EU utvrđuje novi sveobuhvatni politički okvir kako bi osigurao zaštitu svih prava djece i predlaže uspostavu europskog jamstva za djecu. (24. ožujka)
  • Europsko vijeće za inovacije osnovano je da bi se znanstvene ideje pretvorile u revolucionarne inovacije. (18. ožujka)
  • Komisija predlaže izradu digitalnog certifikata kako bi se olakšalo sigurno i slobodno kretanje unutar EU-a tijekom pandemije bolesti COVID-19. (17. ožujka)
  • Četvrto sigurno i učinkovito cjepivo protiv bolesti COVID-19 odobreno je za primjenu u EU-u. (11. ožujka)
  • Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, portugalski premijer António Costa u ime predsjedništva Vijeća i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen potpisuju Zajedničku izjavu o konferenciji o budućnosti Europe. (10. ožujka)
  • Digitalno desetljeće Europe: Komisija zacrtava put prema digitaliziranijoj Europi do 2030. (9. ožujka)
  • Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava utvrđuje se ambicija za snažnu socijalnu Europu. (4. ožujka)
  • Transparentnost plaća: Komisija predstavlja prijedlog o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da su žene i muškarci u EU-u jednako plaćeni za jednak rad. (4. ožujka)
  • Unija ravnopravnosti: Komisija predstavlja svoju strategiju za prava osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu. (3. ožujka)
 7. veljača 2021.
  • Na sastanku na vrhu skupine G7 predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavljuje udvostručenje doprinosa EU-a COVAX-u, globalnom instrumentu za univerzalni pristup cjepivima, s 500 milijuna eura na 1 milijardu eura. (19. veljače)
  • Komisija utvrđuje otvorenu, održivu i odlučnu trgovinsku politiku EU-a za naredne godine. (18. veljače)
  • Predstavljena je nova strategija za jačanje doprinosa EU-a multilateralizmu utemeljenom na pravilima. (17. veljače)
  • Kako bi se Europa pripremila za prijetnju novih varijanti, Komisija je predložila novi plan pripravnosti za bioobranu, inkubator HERA. (17. veljače)
  • Europski parlament potvrđuje politički dogovor o Mehanizmu za oporavak i otpornost, ključnoj sastavnici instrumenta NextGenerationEU. (10. veljače)
  • EU predlaže novi program za Sredozemlje kako bi se ojačalo strateško partnerstvo s partnerima iz južnog susjedstva. (9. veljače)
 8. siječanj 2021.
  • Komisija odobrava treće sigurno i učinkovito cjepivo protiv bolesti COVID-19. (29. siječnja)
  • Komisija uvodi mehanizam transparentnosti i odobravanja izvoza cjepiva protiv bolesti COVID-19. (29. siječnja)
  • Komisija pokreće fazu osmišljavanja inicijative „Novi europski Bauhaus” čiji je cilj kombiniranje dizajna, održivosti i ulaganja kako bi pomogla u ostvarivanju europskog zelenog plana. (18. siječnja)
 9. prosinac 2020.
  • Prvi Europljani cijepljeni su protiv bolesti COVID-19. (27. prosinca)
  • Nakon intenzivnih pregovora Komisija postiže dogovor s Ujedinjenom Kraljevinom o uvjetima njezina budućeg odnosa s EU-om. (24. prosinca)
  • Komisija odobrava prvo sigurno i učinkovito cjepivo protiv bolesti COVID-19. (21. prosinca)
  • Vijeće donosi dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. u iznosu od 1,211 bilijuna eura u trenutačnim cijenama. (17. prosinca)
  • Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima: predlaže se ambiciozna reforma digitalnog prostora, zajedno sa sveobuhvatnim skupom novih pravila za sve digitalne usluge. (15. prosinca)
  • Europski zeleni plan: predlaže se uredba o održivim baterijama za kružno i klimatski neutralno gospodarstvo. (10. prosinca)
  • Komisija predstavlja akcijski plan za europsku demokraciju za jačanje položaja građana i izgradnju otpornijih demokracija u cijelom EU-u. (3. prosinca)
  • Odnosi EU-a i SAD-a: EU predlaže novi transatlantski program za globalnu suradnju usmjeren na budućnost. (2. prosinca)
 10. studeni 2020.
  • Predložen je akcijski plan za rodnu ravnopravnost radi promicanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u svim aspektima vanjskog djelovanja EU-a. (25. studenoga)
  • Komisija je odobrila ugovor s farmaceutskim poduzećem Moderna, kojim se predviđa početna kupnja 80 milijuna doza u ime svih država članica, uz mogućnost narudžbe dodatnih 80 milijuna doza. (25. studenoga)
  • Komisija predstavila prvu strategiju EU-a za ravnopravnost LGBTIQ osoba. (12. studenoga)
  • Komisija je odobrila ugovor s farmaceutskim poduzećima BioNTech i Pfizer, kojim se predviđa početna kupnja 200 milijuna doza u ime svih država članica, uz mogućnost narudžbe dodatnih 100 milijuna doza. (11. studenoga)
  • Pokrenuta je nova strategija za potrošače kako bi potrošači u EU-u preuzeli aktivnu ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji. (11. studenoga)
  • Poduzeti su prvi koraci prema izgradnji europske zdravstvene unije, koja će osigurati bolju pripravnost i odgovor u aktualnoj i budućim zdravstvenim krizama. (11. studenoga)
 11. listopad 2020.
  • Komisija predlaže direktivu EU-a kako bi radnici u Uniji, gdje god bili zaposleni, imali pravo na primjerenu minimalnu plaću kojom im se omogućuje pristojan život. (28. listopada)
  • Španjolskoj, Italiji i Poljskoj isplaćeno je 17 milijardi EUR kao prvi obrok financijske potpore državama članicama u okviru instrumenta SURE. Oko 30 milijuna radnika i 2,5 milijuna poduzeća dosad je imalo koristi od instrumenta SURE. EU je već osigurao ukupno oko 90 milijardi eura za 19 država članica. (27. listopada)
  • Komisija je izdala prvu obveznicu s društvenim učinkom u vrijednosti od 17 milijardi eura u okviru EU-ova instrumenta SURE radi zaštite i očuvanja radnih mjesta. (21. listopada)
  • Europski zeleni plan: Komisija donijela novu strategiju za kemikalije za stvaranje okoliša bez toksina. (14. listopada)
  • Komisija je odobrila ugovor s farmaceutskim poduzećem Janssen Pharmaceutica NV kojim se državama članicama EU-a omogućuje kupnja cjepiva za 200 milijuna ljudi i mogućnost kupnje cjepiva za dodatnih 200 milijuna ljudi. Komisija je 14. kolovoza već postigla prvi sporazum s farmaceutskim poduzećem AstraZeneca. Taj je sporazum bio osnova za kupnju 300 milijuna doza cjepiva u ime država članica EU-a, uz mogućnost kupnje još 100 milijuna doza. (8. listopada)
  • Komisija donijela novi desetogodišnji plan za potporu Romima u EU-u. (7. listopada)
  • Donesen sveobuhvatan gospodarski i investicijski plan koji će potaknuti dugoročni oporavak zapadnog Balkana i regionalne integracije. (6. listopada)
 12. rujan 2020.
  • Europska komisija donijela je paket za digitalno financiranje, koji uključuje strategiju za digitalne financije i zakonodavne prijedloge o kriptoimovini i digitalnoj otpornosti, za konkurentan financijski sektor EU-a u kojem se potrošačima omogućuje pristup inovativnim financijskim proizvodima, a istodobno im se osigurava zaštita i financijska stabilnost. (24. rujna)
  • Novim Paktom o migracijama i azilu predviđa se brža i bolja procedura u sustavu azila i migracija i uspostavlja se ravnoteža između načela pravedne podjele odgovornosti i solidarnosti. (23. rujna)
  • Unija ravnopravnosti: Komisija predložila prvi akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma. (18. rujna)
21. SRPNJA 2022.
Stanje Unije 2021. – Vremenski plan

 

Dokumenti

21. SRPNJA 2022.
Stanje Unije 2021. – Brošura

 

Informativni članci