Siirry pääsisältöön
SOTEU banner blue bg with dots
EU:n arvojen puolustaminen

Demokratia ja perusvapaudet

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että demokratia on haavoittuva ja että sitä on vaalittava ja suojeltava kaikkina aikoina.

Oikeusvaltioperiaatteen suojelu

Oikeusvaltioperiaate on Euroopan unionia koossapitävä voima. EU:hun liittyessään kaikki 27 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta, joka on olennaisen tärkeässä asemassa EU:n perustana olevien arvojen suojelemisessa. Näitä arvoja ovat demokratia, vapaus, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

Komissio on julkaissut kolme vuotuista oikeusvaltioraporttia, joissa käsitellään kehitystä jäsenvaltioissa neljällä keskeisellä alalla:

  • Oikeuslaitos
  • Korruptiontorjuntakehys
  • Tiedotusvälineiden moniarvoisuus
  • Muut hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontaan liittyvät institutionaaliset kysymykset

Lisävälineet oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi EU:ssa

Oikeusvaltiomekanismi 

Oikeusvaltiomekanismi edistää avointa vuoropuhelua oikeusvaltioperiaatteesta EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan keskuudessa.

Ehdollisuusasetus 

Ehdollisuusasetuksen avulla valvotaan jäsenvaltioissa tapahtuvia oikeusvaltioperiaatteen rikkomisia, jotka voivat vaikuttaa EU:n taloudellisiin etuihin.

Poliittisen mainonnan läpinäkyvyyden lisääminen 

Journalismi ja sananvapaus

Demokraattinen kehitys leviää usein nopeasti läpi koko alueen, mikä osoittaa demokratian kykyä ottaa tuulta alleen ja luoda uskoa myönteisen muutoksen mahdollisuuteen.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen

Ukrainan riippumattomien tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen

150 000 euroa
hätärahoitusta ukrainalaisille mediaorganisaatioille
eurooppalaisten mediaorganisaatioiden perustamilla toimilla tuetaan ukrainalaisten kollegojen työtä.
1,5 milj. euroa
kerätty tähän mennessä
autetaan ukrainalaisia toimittajia kattamaan sotaraportoinnin kustannukset.
1,5 mrd. euroa
perusvapauksien edistämiseen
mukaan lukien ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toiminta eri puolilla maailmaa vuoteen 2027 asti.

Tulevat haasteet

Viime vuosien teknologiset muutokset ja yhteiskunnalliset levottomuudet ovat johtaneet siihen, että monet toimittajat eivät pysty hoitamaan työtään kunnolla. Komissio on toteuttanut tai valmistellut kolmea toimenpidettä tämän kehityksen kääntämiseksi:

  • Toimittajien turvallisuuden parantaminen verkossa ja sen ulkopuolella – Keskeisiä aloitteita ovat riippumattomien kansallisten tukipalvelujen luominen, mukaan lukien tukipuhelimet, oikeudellinen neuvonta, psykologinen tuki, toimittajien suojelun parantaminen mielenosoitusten yhteydessä sekä uhkailujen kohteena olevien toimittajien ja media-alan ammattilaisten turvatalot.
  • Lainsäädäntö toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi perusteettomilta kanteilta Uusien toimenpiteiden ansiosta tuomarit voivat nopeasti hylätä niin kutsutut SLAPP-kanteet (strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet) ja antaa toimittajille ja ihmisoikeuksien puolustajille mahdollisuuden toimia yleisen edun nimissä.  
  • Medianvapaussäädös Sillä kirjataan ensimmäistä kertaa EU:n lainsäädäntöön yhteiset takeet tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja toimituksellisen riippumattomuuden suojelemiseksi. Tiedotusvälineiden vapautta, moniarvoisuutta ja toimittajien turvallisuutta seurataan myös vuotuisissa oikeusvaltiokertomuksissa.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tiedot on päivitetty viimeksi 31.8.2022.

Edistysaskeleet muilla aloilla

soteu dark blue
Saavutukset

Von der Leyenin komissio