Prejsť na hlavný obsah
SOTEU banner blue bg with dots
Obrana hodnôt EÚ

Demokracia a základné slobody

Ako ukázala agresia Ruska voči Ukrajine, demokracia je krehká a treba ju neustále pestovať a chrániť.

Ochrana právneho štátu

Právny štát drží Európsku úniu dovedna ako spojivo. Pristúpením k EÚ sa všetkých 27 členských štátov zaviazalo brániť právny štát, ktorý má zásadný význam z hľadiska ochrany hodnôt, na ktorých bola EÚ založená: demokracie, slobody, rovnosti a dodržiavania ľudských práv. 

Doposiaľ boli v členských štátoch uverejnené tri výročné správy o právnom štáte týkajúce sa súčasného vývoja v štyroch kľúčových oblastiach:

  • justičný systém,
  • protikorupčný rámec,
  • pluralita médií,
  • iné inštitucionálne otázky súvisiace so systémom bŕzd a protiváh.

Ďalšie nástroje na ochranu právneho štátu v EÚ

Mechanizmus právneho štátu 

Podporuje otvorený dialóg o právnom štáte medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi a občianskou spoločnosťou.

Nariadenie o podmienenosti 

Monitoruje porušovanie zásad právneho štátu v členských štátoch, ktoré by mohlo mať vplyv na finančné záujmy EÚ.

Väčšia transparentnosť politickej reklamy 

Žurnalistika a sloboda slova

Demokratický pokrok sa často rýchlo rozšíri v celom regióne..., čo svedčí o tom, že demokracia má moc utvárať dynamiku a presvedčenie, že pozitívna zmena je možná.

predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová

Podpora ukrajinských nezávislých médií a občianskej spoločnosti

150 000 eur
ako núdzový fond pre ukrajinské médiá
zriadený rôznymi európskymi mediálnymi organizáciami na podporu práce ich ukrajinských kolegov.
1,5 milióna eur
sa doposiaľ poskytlo
na pomoc ukrajinským novinárom s pokrytím prevádzkových nákladov spojených s informovaním o vojne.
1,5 miliardy eur
na presadzovanie základných slobôd
vrátane ľudských práv, demokracie, právneho štátu a práce organizácií občianskej spoločnosti na celom svete do roku 2027.

Výzvy budúcnosti

Vzhľadom na technologické zmeny a sociálne nepokoje, ku ktorých došlo v posledných rokoch, mnohí novinári v súčasnosti nie sú schopní riadne vykonávať svoju prácu. S cieľom zvrátiť tento vývoj Komisia zaviedla alebo pripravuje tri opatrenia:

  • Bezpečnosť novinárov – offline aj online – K hlavným iniciatívam patrí vytvorenie nezávislých vnútroštátnych podporných služieb, ako sú linky pomoci, právne poradenstvo, psychologická podpora, zvýšená ochrana novinárov počas demonštrácií a bezpečné domy pre novinárov a pracovníkov médií, ktorí čelia vyhrážkam.
  • Právne predpisy na ochranu novinárov a obhajcov ľudských práv pred zneužívaním súdnych sporov – Tieto nové opatrenia umožnia sudcom promptne zamietnuť tzv. žaloby SLAPP (strategické súdne spory proti účasti verejnosti) a zlepšia postavenie novinárov a obhajcov ľudských práv pri vystupovaní vo verejnom záujme.  
  • Akt o slobode médií – V tomto akte budú po prvýkrát v histórii práva EÚ zakotvené spoločné záruky na ochranu plurality médií a ich redakčnej nezávislosti. Sloboda médií, pluralita a bezpečnosť novinárov sa monitorujú aj vo výročných správach o právnom štáte.

Vyhlásenie: Údaje na tejto stránke boli naposledy aktualizované 31. augusta 2022.

Pokrok v iných oblastiach

soteu dark blue
Dosiahnuté výsledky

Komisie predsedníčky von der Leyenovej