Gå til hovedindholdet
SOTEU banner blue bg with dots
Forsvar af EU's værdier

Demokrati og grundlæggende rettigheder

Ruslands angreb på Ukraine har vist, at demokrati er et skrøbeligt koncept, der til enhver tid skal plejes og beskyttes.

Beskyttelse af retsstatsprincippet

Retsstaten er det kit, der binder Den Europæiske Union sammen. Ved at slutte sig til EU har alle 27 medlemsstater forpligtet sig til at forsvare retsstatsprincippet, som er afgørende for beskyttelsen af de værdier, EU er baseret på, nemlig demokrati, frihed, lighed og respekt for menneskerettighederne. 

Der er indtil videre offentliggjort tre årlige retsstatsrapporter om den aktuelle udvikling i medlemsstaterne inden for fire centrale områder:

  • Retssystemet
  • Ramme for korruptionsbekæmpelse
  • Mediepluralisme
  • Andre institutionelle spørgsmål vedrørende den demokratiske kontrol og balance

Supplerende værktøjer til beskyttelse af retsstatsprincippet i EU

Retsstatsmekanismen 

Fremmer en åben dialog om retsstatsprincippet blandt EU-institutionerne, medlemsstaterne og civilsamfundet.

Forordningen om retsstatsprincippet 

Overvåger overtrædelser af retsstatsprincippet i medlemsstaterne, som kan påvirke EU's finansielle interesser.

Større gennemsigtighed i politisk reklame 

Journalisme og talefrihed

Demokratiske fremskridt spreder sig ofte hurtigt i en hel region ... hvilket viser demokratiets evne til at skabe momentum og en tro på, at positiv forandring er mulig

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen

Støtte til Ukraines uafhængige medier og civilsamfundet

150 000 EUR
nødfond til ukrainske medier
tilvejebragt af forskellige europæiske medieorganisationer til støtte for deres ukrainske modparter
1,5 mio. EUR
tilvejebragt indtil videre
til at hjælpe ukrainske journalister med at dække de udgifter, der er i forbindelse med dækning af krigen.
1,5 mia. EUR
til fremme af grundlæggende frihedsrettigheder
herunder menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og det arbejde, som civilsamfundsorganisationer udfører rundt omkring i verden, frem til 2027.

De kommende udfordringer

De seneste års teknologiske forandringer og sociale uro betyder, at mange journalister ikke længere kan udføre deres arbejde på effektiv vis. Tre foranstaltninger, som skal vende denne tendens, er blevet eller er ved at blive gennemført af Kommissionen:

  • Journalisters sikkerhed — såvel offline som online — Centrale initiativer, der omfatter oprettelse af uafhængige nationale støttetjenester, herunder hjælpetjenester, juridisk rådgivning, psykologisk støtte, øget beskyttelse af journalister under demonstrationer og krisecentre for journalister og mediefolk, der står over for trusler.
  • Lovgivning, der skal beskytte journalister og menneskerettighedsforkæmpere mod urimelige retssager — De nye foranstaltninger vil gøre det muligt for dommere hurtigt at afvise strategiske retssager mod offentligt engagement (SLAPP) og styrke journalister og menneskerettighedsforkæmpere, når de tager til orde i offentlighedens interesse.  
  • En retsakt om mediefrihed I retsakten vil der for første gang i EU-rettens historie blive fastsat fælles sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte mediepluralisme og redaktionel uafhængighed. Mediefrihed og -pluralisme og journalisters sikkerhed overvåges også i de årlige retsstatsrapporter.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene på denne side er senest opdateret den 31. august 2022

Fremskridt på andre områder

soteu dark blue
Resultater

opnået af Von der Leyen-Kommissionen