Направо към основното съдържание
SOTEU banner blue bg with dots
Защита на ценностите на ЕС

Демокрация и основни свободи

Както показа агресията на Русия срещу Украйна, демокрацията е крехка концепция, която трябва да бъде подхранвана и защитавана по всяко време.

Защита на върховенството на закона

Върховенството на закона е „лепилото“, което скрепява Европейския съюз. С присъединяването си към ЕС всички 27 държави членки поеха ангажимент да защитават върховенството на закона, което е от съществено значение за защитата на ценностите, на които се основава ЕС: демокрация, свобода, равенство и зачитане на правата на човека. 

Вече са публикувани три годишни доклада относно върховенството на закона във връзка с текущите събития в държавите членки в четири ключови области:

  • Правосъдна система
  • Уредба за борба с корупцията
  • Медиен плурализъм
  • Други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване

Допълнителни инструменти за защита на върховенството на закона в ЕС

Механизъм за върховенството на закона 

Насърчава открития диалог относно върховенството на закона между институциите на ЕС, държавите членки и гражданското общество.

Регламент относно обвързаността с условия 

Наблюдава нарушенията на върховенството на закона в държавите членки, които биха могли да засегнат финансовите интереси на ЕС.

По-голяма прозрачност на политическата реклама 

Журналистика и свобода на словото

Демократичният напредък често се разпространява бързо в цял регион..., което показва мощта, присъща на демокрацията, за да създаде импулс за действие и вяра, че е възможна положителна промяна“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Подкрепа за независимите медии и гражданското общество в Украйна

150 000 евро
извънреден фонд за украинските медии
създаден от различни европейски медийни организации в подкрепа на работата на техните украински партньори.
1,5 млн. евро
събрани до момента
да се помогне на украинските журналисти да покрият оперативните разходи за репортажи за войната.
1,5 милиарда евро
за насърчаване на основните свободи
включително правата на човека, демокрацията, върховенството на закона и работата на организациите на гражданското общество по света до 2027 г.

Предизвикателствата пред нас

Технологичните промени и социалните вълнения през последните години означават, че много журналисти вече не са в състояние да вършат работата си както трябва. Три мерки за обръщане на тези тенденции са приложени или са в процес на изготвяне от Комисията:

  • Безопасност на журналистите — офлайн и онлайн — включва създаването на независими национални услуги за подкрепа, като телефонни линии за помощ, правни съвети, психологическа подкрепа, повишена защита на журналистите по време на демонстрации и закрила за журналисти и медийни специалисти, изправени пред заплахи.
  • Законодателство за защита на журналистите и защитниците на правата на човека от злоупотреби със съдебни производства — Новите мерки ще дадат възможност на съдиите бързо да прекратяват така наречените ССПНСУО (стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността) и ще подкрепят усилията на журналистите и защитниците на правата на човека да говорят в името на обществения интерес.  
  • Законодателен акт за свободата на медиите Актът ще включва — за първи път в правото на ЕС — общи гаранции за защита на медийния плурализъм и редакционната независимост. Свободата на медиите, плурализмът и безопасността на журналистите също се наблюдават в годишните доклади относно върховенството на закона.

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 31 август 2022 г.

Напредък в други области

soteu dark blue
Постижения

за комисията „Фон дер Лайен“