Gå direkt till innehållet
SOTEU banner blue bg with dots
Försvara EU:s värden

Demokrati och grundläggande rättigheter

Rysslands angrepp på Ukraina har visat hur sårbar demokratin är och att den alltid måste försvaras och skyddas.

Skydda rättsstatsprincipen

Rättsstatsprincipen är det kitt som håller samman EU. När de 27 medlemsländerna anslöt sig till EU lovade de att försvara rättsstatens principer, som är nödvändiga för att skydda de värden som EU bygger på: demokrati, frihet, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Tre årsrapporter om rättsstatsprincipen har nu publicerats om aktuella händelser i medlemsländerna på fyra områden:

  • Domstolarna
  • Regelverket för korruptionsbekämpning
  • Mediepluralism
  • Andra institutionella frågor som rör kontroller och motvikter

Fler verktyg för att skydda rättsstatens principer i EU

Rättsstatsmekanismen 

Stimulerar en öppen dialog om rättsstatsprincipen mellan EU-institutionerna, medlemsländerna och civilsamhället.

Villkorlighetsförordningen 

Bidrar till bättre övervakning av de överträdelser av rättsstatsprincipen i medlemsländerna som kan påverka EU:s ekonomiska intressen.

Större öppenhet i politisk annonsering 

Journalistik och yttrandefrihet

Demokratiska framsteg sprider sig ofta i en hel region [...] vilket visar på demokratins kraft att skapa impulser för och en tro på att positiva förändringar är möjliga.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Stöd till Ukrainas oberoende medier och civilsamhället

150 000 euro
i en krisfond för ukrainska medier
har donerats av olika europeiska mediaorganisationer till stöd för deras ukrainska kollegors arbete
1,5 miljoner euro
har samlats in hittills
för att hjälpa ukrainska journalister med deras utgifter för att bevaka kriget
1,5 miljarder euro
för att främja grundläggande rättigheter
bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och civilsamhällets arbete runt om i världen fram till 2027

Framtida utmaningar

De senaste årens teknikskiften och sociala oro innebär att många journalister inte kan utföra sitt jobb ordentligt. Tre åtgärder för att vända denna utveckling har hittills genomförts eller håller på att förberedas av kommissionen:

  • Journalisters säkerhet  på nätet och i verkliga livet – Till viktiga initiativ hör bland annat inrättandet av oberoende nationella stödtjänster som hjälplinjer, juridisk rådgivning, psykologiskt stöd, ökat skydd för journalister under demonstrationer och skyddade boenden för hotade journalister och mediearbetare.
  • Lagstiftning för att skydda journalister och människorättsförsvarare mot ogrundade rättsprocesser – Med de nya åtgärderna ska domare snabbt kunna avvisa så kallade SLAPP, strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt, och stärka journalister och människorättsförsvarare i deras arbete med att tala i allmänhetens intresse.  
  • En rättsakt om mediefrihet – Rättsakten ska för första gången i EU-rätten förankra gemensamma skyddsåtgärder för att skydda mediepluralism och mediernas redaktionella oberoende. Mediefrihet, mångfald och journalisters säkerhet övervakas också i de årliga rapporterna om rättsstatsprincipen.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

Framsteg på andra områden

soteu dark blue
Nya framsteg

med von der Leyen-kommissionen