Přejít na hlavní obsah
SOTEU banner blue bg with dots
Obrana hodnot EU

Demokracie a základní svobody

Ruská agrese proti Ukrajině ukázala, jak je demokracie křehká a je třeba o ni neustále pečovat a chránit ji.

Ochrana právního státu

Právní stát je pojítkem, které Evropskou unii sjednocuje. Přistoupením k EU se všech 27 členských států zavázalo hájit právní stát, který má zásadní význam pro ochranu hodnot, na nichž byla EU založena: demokracie, svoboda, rovnost a dodržování lidských práv. 

V současné době byly zveřejněny tři výroční zprávy o právním státu, které hodnotí současný vývoj v členských státech ve čtyřech klíčových oblastech:

  • justiční systém
  • protikorupční rámec
  • pluralita sdělovacích prostředků
  • další institucionální otázky týkající se systému brzd a protivah

Další nástroje na ochranu právního státu v EU

Mechanismus právního státu 

podporuje otevřený dialog o právním státu mezi orgány EU, členskými státy a občanskou společností

Nařízení o podmíněnosti 

monitoruje porušení zásad právního státu v členských státech, která by mohla mít dopad na finanční zájmy EU

Větší transparentnost politické reklamy 

Žurnalistika a svoboda projevu

Demokratický pokrok se často rychle šíří v celém regionu..., což ukazuje, že mocenská demokracie musí vytvořit dynamiku a přesvědčení, že pozitivní změna je možná

předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Podpora nezávislých sdělovacích prostředků a občanské společnosti na Ukrajině

150 000 eur
nouzový fond pro ukrajinské mediální organizace
zřízený různými evropskými mediálními organizacemi na podporu práce jejich ukrajinských protějšků
1,5 milionu eur
se doposud vybralo
na pomoc ukrajinským novinářům pokrýt provozní náklady na zpravodajství o válce
1,5 milionu eur
na prosazování základních svobod
(včetně lidských práv, demokracie, právního státu a činnosti organizací občanské společnosti) po celém světě do roku 2027

Výzvy do budoucna

V důsledku výrazných pokroků v technologiích a sociálních nepokojů v posledních letech nemůže nyní mnoho novinářů řádně vykonávat svou práci. Aby se podařilo tyto trendy zvrátit, Komise již provedla nebo připravuje tři opatření:

  • Bezpečnost novinářů – offline i online – Mezi klíčové iniciativy patří vytvoření nezávislých vnitrostátních podpůrných služeb, včetně asistenčních linek, právního poradenství, psychologické podpory, zvýšené ochrany novinářů během demonstrací a útočiště pro novináře a pracovníky sdělovacích prostředků, kteří jsou ohrožováni.
  • Právní předpisy na ochranu novinářů a obránců lidských práv před zneužíváním žalob proti nimNová opatření umožní soudcům rychle zamítat tzv. SLAPPs (strategické žaloby proti účasti veřejnosti) a podpoří novináře a obránce lidských práv v jejich úsilí vystupovat ve veřejném zájmu.  
  • Akt o svobodě sdělovacích prostředkůTento akt poprvé zakotví do práva EU společné záruky na ochranu plurality sdělovacích prostředků a redakční nezávislosti sdělovacích prostředků. Svoboda médií, pluralita a bezpečnost novinářů se rovněž sledují ve výročních zprávách o právním státu.

Upozornění: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány dne 31. srpna 2022.

Pokrok v ostatních oblastech

soteu dark blue
Úspěchy

Komise Ursuly von der Leyenové