Przejdź do treści głównej
SOTEU banner blue bg with dots
W obronie wartości UE

Demokracja i podstawowe wolności

Rosyjska agresja na Ukrainę dowiodła tego, że demokracja jest kruchym systemem, który trzeba systematycznie pielęgnować i chronić.

Ochrona praworządności

Praworządność jest spoiwem łączącym Unię Europejską. W momencie przystąpienia każde z 27 państw członkowskich zobowiązało się do obrony praworządności, która jest zasadniczym warunkiem poszanowania wartości, na których opiera się UE: demokracji, wolności, równości i poszanowania praw człowieka. 

Opublikowano jak dotąd trzy roczne sprawozdania na temat praworządności poświęcone bieżącej sytuacji w państwach członkowskich w czterech ważnych obszarach:

  • system wymiaru sprawiedliwości
  • ramy antykorupcyjne
  • pluralizm mediów
  • inne kwestie instytucjonalne związane z mechanizmami kontroli i równowagi

Dodatkowe narzędzia służące ochronie praworządności w UE

Mechanizm praworządności 

Promowanie otwartego dialogu na temat praworządności między instytucjami UE, państwami członkowskimi i społeczeństwem obywatelskim

Rozporządzenie w sprawie warunkowości 

Monitorowanie występujących w państwach członkowskich przypadków naruszenia praworządności, które mogą mieć wpływ na interesy finansowe UE

Większa przejrzystość w reklamie politycznej 

Dziennikarstwo i wolność słowa

Postęp demokratyczny często szybko szerzy się w całym regionie, co pokazuje, jaką siłę ma demokracja, aby dawać impuls i zaszczepiać wiarę, że możliwe są zmiany na lepsze.

Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen

Wspieranie niezależnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie

150 tys. euro
w ramach funduszu nadzwyczajnej pomocy dla mediów ukraińskich,
który powstał z inicjatywy różnych europejskich organizacji medialnych, aby wspierać działalność mediów ukraińskich.
1,5 mln euro
zebrano jak dotąd
na pomoc ukraińskim dziennikarzom w pokryciu kosztów operacyjnych relacjonowania wojny.
1,5 mld euro
na upowszechnianie podstawowych wolności
w tym praw człowieka, demokracji, praworządności i prac organizacji społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie do 2027 r.

Przyszłe wyzwania

Zmiany technologiczne i niepokoje społeczne w ostatnich latach utrudniają wielu dziennikarzom rzetelne wykonywanie ich pracy. Komisja wdrożyła lub opracowuje trzy środki mające na celu odwrócenie tych tendencji:

  • Bezpieczeństwo dziennikarzy – zarówno w internecie, jak i poza nim – Kluczowe inicjatywy zakładają m.in. stworzenie niezależnych krajowych usług wsparcia, takich jak telefony zaufania, doradztwo prawne, wsparcie psychologiczne, skuteczniejsza ochrona dziennikarzy w czasie demonstracji i schronienie dla dziennikarzy i pracowników sektora mediów znajdujących się w sytuacji zagrożenia.
  • Przepisy służące ochronie dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed powództwami stanowiącymi nadużycie – Nowe środki umożliwią sędziom szybkie oddalanie strategicznych powództw zmierzających do stłumienia debaty publicznej i umożliwią dziennikarzom i obrońcom praw człowieka wypowiadanie się w interesie publicznym.  
  • Europejski akt o wolności mediów – Za sprawą tego aktu po raz pierwszy zapisane zostaną w prawie UE wspólne środki ochrony pluralizmu mediów i ich niezależności redakcyjnej. Wolność mediów, pluralizm i bezpieczeństwo dziennikarzy monitorowane są również w ramach rocznych sprawozdań na temat praworządności.

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 31 sierpnia 2022 r.

Postępy w innych dziedzinach

soteu dark blue
Osiągnięcia

Komisji Ursuli von der Leyen