Pereiti prie pagrindinio turinio
SOTEU banner blue bg with dots
ES vertybių gynimas

Demokratija ir pagrindinės laisvės

Kaip parodė Rusijos agresija prieš Ukrainą, demokratija yra trapi, ją reikia nuolat puoselėti ir saugoti.

Teisinės valstybės apsauga

Europos Sąjungą tvirtai vienija teisinės valstybės principas. Stodamos į ES visos 27 valstybės narės įsipareigojo ginti teisinę valstybę. Tai būtina siekiant apsaugoti vertybes, kuriomis grindžiama ES: demokratiją, laisvę, lygybę ir pagarbą žmogaus teisėms. 

Yra paskelbtos trys metinės teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos, kuriose apžvelgiama, kokie pokyčiai vyksta valstybėse narėse keturiose pagrindinėse srityse:

  • teisingumo sistemos,
  • kovos su korupcija sistemos,
  • žiniasklaidos pliuralizmo,
  • kitų institucinių klausimų, susijusių su stabdžių ir atsvarų sistema.

Papildomos teisinės valstybės apsaugos ES priemonės

Teisinės valstybės mechanizmas 

Juo skatinamas atviras ES institucijų, valstybių narių ir pilietinės visuomenės dialogas teisinės valstybės klausimais.

Sąlygų reglamentas 

Poveikį ES finansiniams interesams galinčių daryti teisinės valstybės principo pažeidimų valstybėse narėse stebėjimas.

Skaidresnė politinė reklama 

Žurnalistika ir žodžio laisvė

Demokratija dažnai sparčiai plinta visame regione, o tai rodo, kad demokratija turi galios įgyti pagreitį ir įžiebti tikėjimą, kad įmanomi teigiami pokyčiai.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

Ukrainos nepriklausomos žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės rėmimas

150 000 EUR
neatidėliotinos pagalbos fondas Ukrainos žiniasklaidai,
kurį įsteigė įvairios Europos žiniasklaidos organizacijos, kad paremtų kolegų ukrainiečių darbą.
1,5 mln. EUR
jau surinkta,
siekiant padėti Ukrainos žurnalistams padengti informavimo apie karą veiklos išlaidas.
1,5 mlrd. EUR
pagrindinių laisvių propagavimui,
įskaitant žmogaus teisių, demokratijos, teisinės valstybės principų ir pilietinės visuomenės organizacijų darbo propagavimą visame pasaulyje iki 2027 m.

Būsimi uždaviniai

Dėl pastarųjų metų technologinių pokyčių ir socialinių neramumų daug žurnalistų šiuo metu negali tinkamai atlikti savo darbo. Kad pakeistų šias tendencijas, Komisija įgyvendino arba rengia tris toliau nurodytas priemones.

  • Žurnalistų saugumas realiame gyvenime ir internete. Tarp pagrindinių iniciatyvų – nepriklausomų nacionalinių paramos tarnybų, pavyzdžiui, teikiančių pagalbos linijų paslaugas, teisines konsultacijas, psichologinę pagalbą, kūrimas, didesnė žurnalistų apsauga per demonstracijas ir prieglaudos žurnalistams ir kitiems žiniasklaidos specialistams, kuriems grasinama.
  • Teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus nuo piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškinių. Naujosiomis priemonėmis teisėjams bus suteikta galimybė greitai atmesti vadinamuosius strateginius ieškinius dėl visuomenės dalyvavimo, o žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams bus sudarytos geresnės sąlygos ginti viešąjį interesą.  
  • Žiniasklaidos laisvės aktas. Šiuo aktu ES teisėje bus pirmą kartą įtvirtintos bendros apsaugos priemonės žiniasklaidos pliuralizmui ir redakcinei nepriklausomybei apsaugoti. Žiniasklaidos laisvės, pliuralizmo ir žurnalistų saugumo padėtis aptariama ir metinėse teisinės valstybės principo taikymo ataskaitose.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Duomenys šiame puslapyje paskutinį kartą atnaujinti 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pažanga kitose srityse

soteu dark blue
Laimėjimai

U. von der Leyen vadovaujamą Komisiją