Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
SOTEU banner blue bg with dots
Προάσπιση των ενωσιακών αξιών

Δημοκρατία και θεμελιώδεις ελευθερίες

Όπως κατέδειξε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η δημοκρατία είναι μια εύθραυστη έννοια που πρέπει να καλλιεργείται και να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

Προστασία του κράτους δικαίου

Το κράτος δικαίου είναι η ουσία που διατηρεί ενωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχωρώντας στην ΕΕ, και τα 27 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να προασπίζουν το κράτος δικαίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την προστασία των αξιών στις οποίες εδράζεται η ΕΕ: δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Έχουν πλέον δημοσιευθεί τρεις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στα κράτη μέλη σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Το δικαστικό σύστημα
  • Το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς
  • Την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης
  • Άλλα θεσμικά θέματα σχετικά με το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών

Πρόσθετα εργαλεία για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στην ΕΕ

Μηχανισμός για το κράτος δικαίου 

Προωθεί τον ανοικτό διάλογο για το κράτος δικαίου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών.

Κανονισμός για την αιρεσιμότητα 

Παρακολουθεί τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση 

Δημοσιογραφία και ελευθερία του λόγου

Η δημοκρατική πρόοδος συχνά εξαπλώνεται γρήγορα σε μια ολόκληρη περιοχή... γεγονός που δείχνει τη δύναμη που έχει η δημοκρατία να δίνει ώθηση και να καλλιεργεί την πεποίθηση ότι είναι εφικτή η θετική αλλαγή

κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας

150 000 ευρώ
είναι το ύψος του ταμείου έκτακτης ανάγκης για τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης
που συστάθηκε από διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης για την υποστήριξη του έργου των Ουκρανών ομολόγων τους.
1,5 εκατ. ευρώ
έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα
για την παροχή βοήθειας σε Ουκρανούς δημοσιογράφους με σκοπό να καλύψουν το λειτουργικό κόστος των πολεμικών ρεπορτάζ.
1,5 δισ. ευρώ
προορίζεται για την προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του έργου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο έως το 2027.

Οι προσεχείς προκλήσεις

Οι τεχνολογικές αλλαγές και οι κοινωνικές αναταραχές τα τελευταία χρόνια έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί δημοσιογράφοι να μην είναι πλέον σε θέση να επιτελέσουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή ή βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας από την Επιτροπή τρία μέτρα για την αντιστροφή αυτών των τάσεων:

  • Ασφάλεια των δημοσιογράφων — τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών υπηρεσιών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων γραμμών βοήθειας, νομικών συμβουλών, ψυχολογικής υποστήριξης, αυξημένης προστασίας των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, και καταφυγίων για δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που αντιμετωπίζουν απειλές.
  • Νομοθεσία για την προστασία των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από καταχρηστικές αγωγές —  Τα νέα μέτρα θα επιτρέψουν στους δικαστές να απορρίπτουν γρήγορα τις λεγόμενες «αγωγές SLAPP» (στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού) και θα ενδυναμώσουν τους δημοσιογράφους και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν αυτοί εκφράζουν τις απόψεις τους προς το δημόσιο συμφέρον.  
  • Πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης Η εν λόγω πράξη θα κατοχυρώσει για πρώτη φορά στο δίκαιο της ΕΕ κοινές διασφαλίσεις για την προστασία της πολυφωνίας και της συντακτικής ανεξαρτησίας. Η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η ασφάλεια των δημοσιογράφων παρακολουθούνται επίσης στις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου.

Αποποίηση ευθύνης: Τα στοιχεία αυτής της σελίδας επικαιροποιήθηκαν τελευταία στις 31 Αυγούστου 2022

Πρόοδος σε άλλους τομείς

soteu dark blue
Επιτεύγματα

της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν