Pāriet uz galveno saturu
SOTEU banner blue bg with dots
ES vērtību aizsardzība

Demokrātija un pamatbrīvības

Kā liecina Krievijas agresija pret Ukrainu, demokrātija nav pašsaprotama, bet gan ir vienmēr jāatbalsta un jāsargā.

Tiesiskuma aizsardzība

Tiesiskums ir kā saistviela, kas satur kopā Eiropas Savienību. Iestājoties ES, visas 27 dalībvalstis apņēmās aizstāvēt tiesiskumu, jo bez tā nav iespējams aizsargāt ES pamatvērtības: demokrātiju, brīvību, vienlīdzību un cilvēktiesību ievērošanu. 

Nu ir publicēts trešais gada ziņojums par tiesiskumu, tajā analizētas dalībvalstīs pašlaik vērojamās tendences šādās četrās galvenajā jomās:

  • tiesu sistēma,
  • korupcijas apkarošanas regulējums,
  • mediju plurālisms,
  • citi jautājumi saistībā ar institucionālā līdzsvara un atsvara sistēmu.

Papildu rīki tiesiskuma aizsardzībai ES

Tiesiskuma mehānisms 

Veicina atklātu dialogu par tiesiskumu starp ES iestādēm, dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību.

Nosacītības regula 

Novēro tādus tiesiskuma pārkāpumus dalībvalstīs, kuri var ietekmēt ES finansiālās intereses.

Pārredzamāka politiskā reklāma 

Žurnālistika un runas brīvība

“Progress demokrātijas jomā bieži vien strauji pārņem veselu reģionu (..), kas apliecina demokrātijas potenciālu paātrināt norises un pārliecību, ka ir iespējamas pozitīvas pārmaiņas”.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Atbalsts Ukrainas neatkarīgajiem medijiem un pilsoniskajai sabiedrībai

150 000 eiro
ārkārtas palīdzības fonds Ukrainas medijiem
To izveidojušas dažādas Eiropas mediju organizācijas, lai atbalstītu Ukrainas kolēģu darbu.
1,5 milj. eiro
savākti līdz šim,
lai palīdzētu Ukrainas žurnālistiem segt kara reportāžu operatīvās izmaksas.
1,5 miljardi eiro
pamatbrīvību aizsardzībai,
tostarp cilvēktiesību, demokrātijas, tiesiskuma un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darba atbalstīšanai visā pasaulē līdz 2027. gadam.

Turpmākie uzdevumi

Tehnoloģisku pārmaiņu un sociālu nemieru dēļ pēdējos gados daudzi žurnālisti nespēj pienācīgi veikt savu darbu. Komisija ir īstenojusi vai sagatavojusi trīs pasākumus, kā pārtraukt šo negatīvo tendenci:

  • žurnālistu drošība (internetā un ikdienas dzīvē) – ir paredzētas tādas svarīgas iniciatīvas kā izveidot neatkarīgu valsts atbalsta dienestu, ieskaitot palīdzības tālruni, juridiskās konsultācijas, psihologa atbalstu, nodrošināt žurnālistu labāku aizsardzību demonstrāciju laikā un izveidot drošu patvērumu tiem žurnālistiem un mediju darbiniekiem, kuriem izteikti draudi;
  • tiesību akti žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvjus pasargāšanai no ļaunprātīgas tiesāšanās – jaunie tiesību akti ļaus tiesnešiem uzreiz noraidīt stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību un piešķirs lielākas tiesības žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, lai nekas netraucētu viņu balsij izskanēt sabiedrības interesēs;  
  • Mediju brīvības akts –  tajā pirmo reizi ES tiesību vēsturē ir paredzēti kopēji pasākumi, kas aizsargās mediju plurālismu un redakcionālo neatkarību. Mediju brīvību, plurālismu un žurnālistu drošību arī uzrauga gada ziņojumos par tiesiskumu.

Atruna: šajā lapā iekļautie dati pēdējoreiz atjaunināti 2022. gada 31. augustā.

Sasniegumi citās jomās

soteu dark blue
sasniegumi

Fon der Leienas vadītās Komisijas