Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
yellow circles on a green background
Προαγωγή της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης

ΕΕ: πρωτοπόρος στη διαδρομή προς έναν ασφαλή και αξιόπιστο ψηφιακό κόσμο

Η πρωτοποριακή παγκόσμια προσέγγιση της ΕΕ

250 δισ. ευρώ
από το πρόγραμμα NextGenerationEU για την τόνωση της ψηφιοποίησης
127 δισ. ευρώ
από το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τον ψηφιακό τομέα
τουλάχιστον το 80 %
του πληθυσμού της ΕΕ να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030

Ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και προστασία των δεδομένων

Το φθινόπωρο του 2021 η Επιτροπή, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συμφώνησαν ως προς την πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, η οποία αυξάνει την εμπιστοσύνη στην κοινοχρησία δεδομένων. Τον Φεβρουάριο του 2022 η εν λόγω πράξη συμπληρώθηκε με πρόταση πράξης για τα δεδομένα, η οποία καθορίζει νέους κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων σε στρατηγικούς τομείς, με τη συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. 

1 δισ. ευρώ ετησίως

θα επενδυθεί στην τεχνητή νοημοσύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οικοδόμηση μιας ισχυρότερης ψηφιακής αγοράς

Τον Απρίλιο του 2022 επιτεύχθηκε ακόμα μία συμφωνία-ορόσημο σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία είναι η πρώτη παγκοσμίως στον τομέα της ψηφιακής νομοθετικής ρύθμισης. Η πράξη αυτή ακολουθεί την αρχή ότι αυτό που είναι παράνομο εκτός διαδικτύου πρέπει επίσης να είναι παράνομο στο διαδίκτυο: οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να προστατεύουν τους χρήστες τους από παράνομο περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες. Επιπλέον, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να αξιολογούν και να μετριάζουν τις ευρύτερες βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν οι δραστηριότητες και οι αλγόριθμοί τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, την ευεξία των παιδιών και τον πολιτικό λόγο.

Τόσο η πράξη για τις ψηφιακές αγορές όσο και η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα τεθούν σε ισχύ φέτος και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται το 2023.

Ηγετική θέση στην αγορά των μικροκυκλωμάτων

Επενδύσεις
στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μικροκυκλωμάτων
43 δισ. ευρώ
σε δημόσιες επενδύσεις
προτείνονται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και της κατασκευής μικροκυκλωμάτων
19 δισ. ευρώ
έχουν ήδη επενδυθεί στην ΕΕ
από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μικροκυκλωμάτων στις ΗΠΑ

Τα αναδυόμενα σύνορα της ψηφιακής μετάβασης: χρηματοοικονομικά και διάστημα

Εντωμεταξύ, το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ παρέχει ήδη πολύτιμα δεδομένα και υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα καθημερινών εφαρμογών, από την υποστήριξη των εμπορικών μεταφορών και της προσωπικής πλοήγησης έως τη διευκόλυνση της γεωργίας ακριβείας και την παροχή λύσεων για την κλιματική αλλαγή. Τον Φεβρουάριο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δύο νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας.

Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται επίσης με άλλους ομόφρονες εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο για τη διαμόρφωση παγκόσμιων κανόνων στον ψηφιακό τομέα. Αναβαθμίζουμε τις ψηφιακές σχέσεις με βασικούς εταίρους με στόχο τη θέσπιση κανόνων για το ψηφιακό εμπόριο, συνδέοντας τον στόχο αυτόν με την προβολή των εσωτερικών μας μεταρρυθμίσεων. Μια ψηφιακή εταιρική σχέση συνήφθη με την Ιαπωνία κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Ιαπωνίας τον Μάιο του 2022, ενώ παρόμοιες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Σινγκαπούρη και τη Νότια Κορέα.

Ηγετικός ρόλος στην έρευνα και την καινοτομία

Το θεματολόγιο μπορεί να κινητοποιήσει περίπου 45 δισ. ευρώ από ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές για τη στήριξη της επέκτασης των εταιρειών. Επιπλέον, το θεματολόγιο θα θεσπίσει πρόγραμμα κατάρτισης 1 εκατομμυρίου ατόμων σε δεξιότητες υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Η Επιτροπή ενισχύει επίσης τις προσπάθειες για πρωτοποριακά έργα πράσινης τεχνολογίας με τη δρομολόγηση της σύμπραξης EU-Catalyst με στόχο την ενίσχυση και την κλιμάκωση των επενδύσεων σε έργα υψηλού αντικτύπου στην ΕΕ πάνω σε τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας για το κλίμα (πράσινο υδρογόνο, βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, άμεση δέσμευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα, μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας). Η σύμπραξη, που δρομολογήθηκε στην COP26, μπορεί να κινητοποιήσει έως και 840 εκατ. ευρώ έως το 2026.

icon with a robot and an arrow

164 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ

επελέγησαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για να λάβουν χρηματοδότηση ύψους 990 εκατ. ευρώ σε ρηξικέλευθες καινοτομίες

Αποποίηση ευθύνης: Τα στοιχεία αυτής της σελίδας επικαιροποιήθηκαν τελευταία στις 31 Αυγούστου 2022

Πρόοδος σε άλλους τομείς

State of the Union banner
Επιτεύγματα

της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν