Gå direkt till innehållet
yellow circles on a green background
Forma EU:s digitala årtionde

EU – en pionjär för en säker och pålitlig digital värld

EU – en global pionjär

250 miljarder euro
från NextGenerationEU till digitaliseringen
127 miljarder euro
från faciliteten för återhämtning och resiliens har avsatts till det digitala området
Minst 80 %
av EU:s befolkning ska ha grundläggande it-kunskaper 2030

Reglering av AI och skydd av data

Hösten 2021 enades kommissionen med Europaparlamentet och rådet om en dataförvaltningsakt, som ska öka förtroendet för datadelning. Den kompletterades i februari 2022 med ett förslag om en dataakt med nya regler om vem som kan använda och få tillgång till data som genererats inom alla ekonomiska sektorer i EU. Kommissionen håller också på att inrätta gemensamma europeiska dataområden på strategiska områden, med både privata och offentliga aktörer. 

1 miljard euro om året

ska kommissionen investera i AI

En starkare digital marknad

En annan milstolpe var den överenskommelse som nåddes i april 2022 om rättsakten om digitala tjänster, den första i världen i sitt slag inom digital reglering. Den här rättsakten följer principen att det som är olagligt utanför internet också måste vara det på internet. Mycket stora onlineplattformar och sökmotorer kommer att omfattas av strängare krav på att skydda användarna från olagligt innehåll och från olagliga varor och tjänster. Dessutom måste onlineplattformar och sökmotorer bedöma och mildra de värsta skadorna som deras verksamhet och algoritmer kan leda till i fråga om grundläggande rättigheter, barns välbefinnande och samhällsdebatt.

Både rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster kommer att börja tillämpas 2023.

En blivande ledare på halvledare

Investeringar
i ett europeiskt ekosystem för halvledare
43 miljarder euro
i offentliga investeringar
har tagits fram av EU och medlemsländerna för att få fart på utveckling och tillverkning av halvledare
19 miljarder euro
har redan investerats i EU
av USA:s största halvledartillverkare

Den digitala omställningens nya forskningsfält: finans och rymden

Samtidigt förser EU:s rymdprogram redan en rad vardagliga tillämpningar med värdefulla data och tjänster – från stöd till kommersiella transporter och personlig navigering till precisionsjordbruk och lösningar på klimatförändringarna. I februari 2022 föreslog kommissionen två nya flaggskeppsinitiativ för att stärka säker satellitbaserad konnektivitet och rymdtrafikledning.

Samarbete med länder utanför EU om digital teknik

EU samarbetar också med likasinnade partner i hela världen för att ta fram globala regler på det digitala området. Vi uppgraderar de digitala förbindelserna med viktiga partner för att fastställa regler för digital handel och koppla detta till våra planer på interna reformer. Ett digitalt partnerskap ingicks med Japan på toppmötet mellan EU och Japan i maj 2022, och liknande förhandlingar pågår med Singapore och Sydkorea.

I spetsen för forskning och innovation

Agendan har potential att få fram cirka 45 miljarder euro från privata institutionella investerare för att stödja expanderande företag. Dessutom ska agendan inrätta ett program för att utbilda 1 miljon personer i teknikintensiv kompetens.

Kommissionen ökar också sina satsningar på banbrytande projekt för grön teknik med lanseringen av partnerskapen mellan EU och Catalyst, som ska främja och skala upp investeringar i EU-baserade projekt med stort genomslag inom viktig klimatteknik (förnybar vätgas, hållbara flygbränslen, direkt avskiljning av koldioxid från luft och långtidslagring av energi). Partnerskapet lanserades vid klimatkonferensen COP26 och har potential att få fram upp 840 miljoner euro till 2026.

icon with a robot and an arrow

164 innovativa uppstartsföretag och småföretag

har valts ut av Europeiska innovationsrådet och ska få 990 miljoner euro i finansiering till banbrytande innovationer.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

Framsteg på andra områden

State of the Union banner
Nya framsteg

med von der Leyen-kommissionen