Pāriet uz galveno saturu
yellow circles on a green background
Eiropas digitālā desmitgade

Eiropas Savienība bruģē ceļu uz drošu un uzticamu digitālo pasauli

ES vadošā globālā pieeja

250 miljardi eiro
no programmas NextGenerationEU atvēlēti digitalizācijas veicināšanai
127 miljardi eiro
no Atveseļošanas un noturības mehānisma atvēlēti digitālajai jomai
Vismaz 80 %
ES iedzīvotāju jānodrošina digitālās pamatprasmes līdz 2030. gadam

MI reglamentēšana un datu aizsardzība

2021. gada rudenī Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi vienojās par Datu pārvaldības aktu, kas vairo uzticēšanos datu kopīgošanai. 2022. gada februārī to papildināja Datu akta priekšlikums, kurā paredzēti jauni noteikumi par to, kurš drīkst izmantot Eiropas Savienībā jebkurā ekonomikas nozarē iegūtus datus un piekļūt tiem. Komisija arī izveido kopīgas Eiropas datu telpas stratēģiskās jomās, iesaistot privātā un publiskā sektora dalībniekus. 

1 miljards gadā

Summa, ko Eiropas Komisija plāno ieguldīt mākslīgajā intelektā

Spēcīgāka digitālā tirgus veidošana

Vēl viena tālejoša vienošanās tika panākta 2022. gada aprīlī par Digitālo pakalpojumu aktu, kas digitālā regulējuma jomā ir pirmais pasaulē. Akta pamatā ir princips, ka visam, kas ir nelikumīgs bezsaistē, jābūt nelikumīgam arī tiešsaistē: ļoti lielām tiešsaistes platformām un meklētājprogrammām būs pienākums aizsargāt lietotājus no nelegāla satura, precēm un pakalpojumiem. Turklāt tiešsaistes platformām un meklētājprogrammām būs jānovērtē vispārējais kaitējums, kādu to darbība un algoritmi var nodarīt pamattiesībām, bērnu labjutībai un pilsoniskajam diskursam, un jārīkojas, lai šādu kaitējumu mazinātu.

Gan Digitālo tirgu akts, gan Digitālo pakalpojumu akts stāsies spēkā šogad, bet to piemērošana sāksies 2023. gadā.

Līderība mikroshēmu tirgū

Investīcijas
Eiropas mikroshēmu ekosistēmas izveidē
43 miljardus eiro
publisko investīciju
nolūkā veicināt mikroshēmu izstrādi un ražošanu nodrošina ES un dalībvalstis
19 miljardus eiro
ES jau investējis
lielākais ASV mikroshēmu ražotājs

Digitālās pārkārtošanās robežzonas – finanses un kosmoss

Tostarp ES Kosmosa programma jau nodrošina vērtīgus datus un pakalpojumus daudzām ikdienā izmantotām lietotnēm, piemēram, atbalstot komerctransporta un personālās navigācijas pakalpojumus, precīzo lauksaimniecību un piedāvājot risinājumus, kā pielāgoties klimata pārmaiņām. 2022. gada februārī Eiropas Komisija ierosināja divas jaunas pamatiniciatīvas, lai veicinātu drošu savienojamību caur pavadoņiem un kosmiskās satiksmes pārvaldību.

Sadarbība ar trešām valstīm digitālo tehnoloģiju jomā

Eiropas Savienība sadarbojas arī ar citiem līdzīgi domājošiem partneriem visā pasaulē, veidojot globālos noteikumus digitālajā jomā. Mēs padziļinām digitālās attiecības ar svarīgākajiem partneriem, lai definētu digitālās tirdzniecības noteikumus saistībā ar mūsu iekšējo reformu plānošanu. ES un Japānas samitā 2022. gada maijā ir noslēgta digitālā partnerība ar Japānu, un līdzīgas sarunas notiek ar Singapūru un Dienvidkoreju.

Līderība pētniecībā un inovācijā

Tai ir potenciāls no privātajiem institucionālajiem investoriem piesaistīt ap 45 miljardiem eiro, lai nodrošinātu atbalstu darbības izvērses posmā. Turklāt paredzēts izveidot programmu, kurā miljons personu apmācībā iegūs dziļo tehnoloģiju prasmes.

Komisija, sākdama ES un Catalyst partnerību, kas veicina un izvērš investīcijas ES robežās īstenotiem projektiem ar lielu ietekmi, arī pastiprina centienus, lai zaļo tehnoloģiju celmlaužu projektus atbalstītu ar investīcijām kritiski svarīgās klimata tehnoloģijās (zaļais ūdeņradis, ilgtspējīgas aviācijas degvielas, oglekļa tiešā uztvere no gaisa un enerģijas ilgtermiņa uzkrāšana). Par šīs partnerības sākšanu tika paziņots COP26 konferencē, un tā spēs līdz 2026. gadam piesaistīt līdz 840 miljoniem eiro.

icon with a robot and an arrow

164 inovatīvi jaunuzņēmumi un MVU

Eiropas Inovācijas padome ir izraudzījusies uzņēmumus, kuri saņems 990 miljonu eiro finansējumu radikālām inovācijām

Atruna: šajā lapā iekļautie dati pēdējoreiz atjaunināti 2022. gada 31. augustā.

Progress citās jomās

State of the Union banner
Sasniegumi

Fon der Leienas Komisija