Przejdź do treści głównej
yellow circles on a green background
Postępy w kierunku cyfrowej dekady Europy

UE: pionier w dążeniu do bezpiecznego i godnego zaufania świata cyfrowego

Pionierskie działania UE w skali globalnej

250 mld euro
z programu NextGenerationEU na rzecz cyfryzacji
127 mld euro
z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na technologie cyfrowe
min. 80%
ludności w UE powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe do 2030 r.

Uregulowania w dziedzinie sztucznej inteligencji i ochrony danych

Jesienią 2021 r. Komisja uzgodniła z Parlamentem Europejskim i Radą rozporządzenie w sprawie europejskiego zarządzania danymi, które zwiększa zaufanie do udostępniania danych. W uzupełnieniu tego aktu w lutym 2022 r. przyjęto wniosek dotyczący aktu w sprawie danych. Zawarto w nim nowe przepisy stanowiące, kto może korzystać z danych generowanych w UE we wszystkich sektorach gospodarki i mieć do nich dostęp. Komisja ustanawia również wspólne europejskie przestrzenie danych w strategicznych dziedzinach, z udziałem podmiotów prywatnych i publicznych. 

1 mld euro rocznie

Komisja Europejska planuje zainwestować w AI

Budowanie silniejszego rynku cyfrowego

W kwietniu 2022 r. osiągnięto kolejne przełomowe porozumienie w sprawie aktu o usługach cyfrowych. Jest to pionierski w skali świata akt regulujący sektor cyfrowy. Prawodawcom przyświecała zasada, że to, co jest nielegalne poza internetem, musi być również nielegalne w internecie. Oznacza to, że bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe będą musiały chronić użytkowników przed nielegalnymi treściami, towarami i usługami w sieci. Ponadto będą one musiały oceniać i ograniczać szerzej pojęte zagrożenia, jakie ich działania i algorytmy mogą stwarzać dla praw podstawowych, dobrostanu dzieci i dyskursu obywatelskiego.

Zarówno akt o rynkach cyfrowych, jak i akt o usługach cyfrowych wejdą w życie w tym roku i będą stosowane od 2023 r.

Na drodze do pozycji lidera na rynku czipów

Inwestycje
w utworzenie europejskiego ekosystemu czipów
43 mld euro
w formie inwestycji publicznych
zaproponowanych przez UE i państwa członkowskie, aby poczynić postępy w projektowaniu i produkcji czipów
19 mld euro
zainwestował już w UE
największy amerykański producent czipów

Nowe granice transformacji cyfrowej: finanse i przestrzeń kosmiczna

Równocześnie unijny program kosmiczny zapewnia już cenne dane i usługi na potrzeby szerokiego zakresu codziennych zastosowań w takich dziedzinach jak transport komercyjny, usługi nawigacji, rolnictwo precyzyjne czy też przeciwdziałanie zmiany klimatu. W lutym 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała dwie nowe inicjatywy przewodnie mające zwiększyć bezpieczną łączność satelitarną i zarządzanie ruchem w przestrzeni kosmicznej.

Współpraca z państwami trzecimi w dziedzinie technologii cyfrowych

Unia Europejska współpracuje również z innymi partnerami o podobnych poglądach na całym świecie, aby kształtować globalne zasady w środowisku cyfrowym. Doskonalimy relacje cyfrowe z kluczowymi partnerami, aby określić zasady handlu cyfrowego, a jednocześnie propagować dokonane już u nas wewnętrzne reformy. Na szczycie UE-Japonia w maju 2022 r. zawarto partnerstwo cyfrowe z Japonią. Negocjacje w tym kierunku prowadzone są z Singapurem i Koreą Południową.

Rola lidera w badaniach naukowych i innowacjach

Pozwoli on uzyskać około 45 mld euro od prywatnych inwestorów instytucjonalnych na wsparcie przedsiębiorstw scale-up. Ponadto plan zakłada opracowanie programu szkoleń dla miliona osób z umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii.

Komisja zwiększa również wysiłki na rzecz zapoczątkowywania projektów w dziedzinie ekotechnologii. Uruchomiła nowe partnerstwo UE-Catalyst, którego celem jest pobudzanie i zwiększanie inwestycji w projekty realizowane w UE. Mowa o projektach mających dużą siłę oddziaływania, realizowanych w zakresie technologii klimatycznych o decydującym znaczeniu (zielony wodór, zrównoważone paliwa lotnicze, bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza i długotrwałe magazynowanie energii.). Partnerstwo zostało zainaugurowane podczas konferencji COP26. Pozwoli ono uruchomić do 2026 r. inwestycje na kwotę 840 mln euro.

icon with a robot and an arrow

164 innowacyjnych start-upów i MŚP

zostało wybranych przez Europejską Radę ds. Innowacji i otrzyma 990 mln euro finansowania na innowacje przełomowe

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 31 sierpnia 2022 r.

Postępy w innych dziedzinach

State of the Union banner
Osiągnięcia

Komisji Ursuli von der Leyen