Prejsť na hlavný obsah
yellow circles on a green background
Napredovanie európskeho digitálneho desaťročia

EÚ: priekopník na ceste k bezpečnému a dôveryhodnému digitálnemu svetu

Priekopnícky globálny prístup EÚ

z programu NextGenerationEU na podporu digitalizácie
250 miliárd eur
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti určeného pre digitálnu oblasť
127 miliárd eur
obyvateľov EÚ by do roku 2030 malo mať základné digitálne zručnosti
aspoň 80 %

Regulácia umelej inteligencie a ochrana údajov

Na jeseň 2021 sa Komisia spolu s Európskym parlamentom a Radou dohodli na akte o správe údajov, ktorým sa zvyšuje dôvera v zdieľanie údajov. Vo februári 2022 ho doplnil návrh aktu o údajoch, v ktorom sa stanovujú nové pravidlá týkajúce sa oprávnenia používať údaje vytvorené vo všetkých hospodárskych odvetviach EÚ a mať k nim prístup. Komisia zároveň v strategických oblastiach zriaďuje spoločné európske dátové priestory, do ktorých sú zapojení súkromní a verejní aktéri. 

1 miliarda ročne

Plánované investície Európskej komisie do umelej inteligencie:

Budovanie silnejšieho digitálneho trhu

V apríli 2022 sa dosiahla ďalšia významná dohoda o akte o digitálnych službách, ktorý je prvým svojho druhu v oblasti digitálnej regulácie. Tento akt sa riadi zásadou, že to, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online: veľmi veľké online platformy a vyhľadávače budú musieť chrániť svojich používateľov pred nezákonným obsahom, tovarom a službami. Okrem toho sa od online platforiem a vyhľadávačov bude vyžadovať, aby posudzovali a miernili širšie škody, ktoré ich činnosti a algoritmy môžu spôsobovať v oblastiach základných práv, blaha detí a občianskej diskusie.

Akt o digitálnych trhoch, ako aj akt o digitálnych službách nadobudnú účinnosť tento rok a začnú sa uplatňovať v roku 2023.

Vedúce postavenie na trhu s čipmi

Investície
Vytváranie európskeho čipového ekosystému
z verejných investícií
43 miliárd eur
na podporu vývoja a výroby čipov navrhnuté EÚ a členskými štátmi:
19 miliárd eur
už v EÚ investoval
najväčší výrobca čipov z USA

Nové sféry digitálnej transformácie: financie a vesmír

Vesmírny program EÚ už medzičasom poskytuje cenné údaje a služby pre širokú škálu každodenných využití, napríklad na podporu komerčnej prepravy a osobnej navigácie, umožnenie presného poľnohospodárstva a poskytovanie riešení pre zmenu klímy. Vo februári 2022 Európska komisia navrhla dve nové hlavné iniciatívy na podporu bezpečnej satelitnej konektivity a manažmentu vesmírnej prevádzky.

Spolupráca s tretími krajinami v oblasti digitálnych technológií

Európska únia spolupracuje s ďalšími podobne zmýšľajúcimi partnermi z celého sveta na uspôsobení globálnych pravidiel v digitálnej oblasti. Modernizujeme digitálne vzťahy s kľúčovými partnermi, aby sme nastavili pravidlá digitálneho obchodu, a prepájame tieto kroky s plánovanými vnútornými reformami. Na samite EÚ – Japonsko v máji 2022 sa uzavrelo digitálne partnerstvo s Japonskom a podobné rokovania prebiehajú so Singapurom a Južnou Kóreou.

Vedúce postavenie v oblasti výskumu a inovácií

Má potenciál zmobilizovať približne 45 miliárd eur od súkromných inštitucionálnych investorov na podporu rozširujúcich sa podnikov. Podľa tohto programu sa zároveň vytvorí program na odbornú prípravu milióna jednotlivcov v oblasti špičkových technológií.

Komisia takisto vynakladá čoraz väčšie úsilie pri presadzovaní priekopníckych projektov v oblasti ekologických technológií. Nadviazala nové partnerstvo EÚ – Catalyst, ktoré je zamerané na podporu a zvýšenie investícií do projektov EÚ s veľkým vplyvom v oblasti kritických klimatických technológií (ekologický vodík, udržateľné letecké palivá, priame zachytávanie vzduchu a dlhodobé uskladňovanie energie). Partnerstvo bolo uzavreté na konferencii COP26 a má predpoklad zmobilizovať do roku 2026 až 840 miliónov eur.

icon with a robot and an arrow

Až 164 inovatívnych startupov a MSP

vybratých Európskou radou pre inovácie dostane prostriedky vo výške 990 miliónov eur na prelomové inovácie.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Údaje na tejto stránke boli naposledy aktualizované 31. augusta 2022.

Pokrok v iných oblastiach

State of the Union banner
Dosiahnuté výsledky

o Komisii pod vedením predsedníčky von der Leyenovej: