Gå til hovedindholdet
yellow circles on a green background
Fremme af Europas digitale årti

EU: en pioner på vejen mod en sikker, tillidsskabende og menneskecentreret digital omstilling

EU's banebrydende globale tilgang

250 mia. euro
fra NextGenerationEU-programmet til fremme af digitaliseringen
127 mia. euro
fra genopretnings- og resiliensfaciliteten særligt til det digitale område
mindst 80 %
af EU's befolkning skal have grundlæggende digitale færdigheder i 2030

Regulering af kunstig intelligens og beskyttelse af data

I efteråret 2021 nåede Kommissionen til enighed med Europa-Parlamentet og Rådet om forordningen om datastyring, som har til formål at øge tilliden inden for datadeling. Den blev i februar 2022 suppleret med et forslag til en dataforordning, der fastsætter nye regler for, hvem der kan anvende og få adgang til data genereret i EU på tværs af alle økonomiske sektorer. Kommissionen indfører også fælles europæiske dataområder på strategiske områder med inddragelse af private og offentlige aktører. 

1 mia. euro om året

vil Europa-Kommissionen investere i kunstig intelligens

Opbygning af et stærkere digitalt marked

Der blev opnået enighed om en anden vigtig retsakt i april 2022 med forordningen om digitale tjenester, som er verdens første af sin art inden for digital regulering. Denne retsakt følger princippet om, at det, der er ulovligt offline, også skal være ulovligt online: meget store onlineplatforme og søgemaskiner vil skulle beskytte deres brugere mod ulovligt indhold, ulovlige varer og ulovlige tjenester. Desuden vil onlineplatforme og søgemaskiner være forpligtet til at vurdere og afbøde skadelige virkninger, som deres aktiviteter og algoritmer i mere bred forstand kan medføre for grundlæggende rettigheder, børns trivsel og samfundsdebatten.

Både forordningen om digitale markeder og forordningen om digitale tjenester træder i kraft i år og finder anvendelse i 2023.

På vej til en førerrolle på markedet for mikrochips

Investering
i at skabe et europæisk økosystem for mikrochips
43 mia. euro
i offentlige investeringer
mobiliseres af EU og medlemsstaterne for at fremme udvikling og fremstilling af chips
19 mia. euro
er allerede blevet investeret i EU
af den største amerikanske chipproducent

Nye områder i den digitale omstilling: finanser og rumfart

EU's rumprogram leverer allerede værdifulde data og tjenester til en bred vifte af daglige anvendelsesformål, fra støtte til kommerciel transport og personlig navigation til at muliggøre præcisionslandbrug og løsninger i forbindelse med klimaændringer. I februar 2022 foreslog Europa-Kommissionen to nye flagskibsinitiativer for at fremme satellitbaseret sikker konnektivitet og styring af trafikken i rummet.

Samarbejde med tredjelande om digital teknologi

Den Europæiske Union arbejder også sammen med andre ligesindede partnere i hele verden om at udforme globale regler på det digitale område. Vi opgraderer de digitale forbindelser med centrale partnere for at fastsætte reglerne for digital handel og knytter dette sammen med vores planlagte interne reformer. På topmødet mellem EU og Japan i maj 2022 blev der indgået aftale om et digitalt partnerskab, og lignende forhandlinger er i gang med Singapore og Sydkorea.

Helt i front inden for forskning og innovation

Den har potentiale til at mobilisere ca. 45 mia. euro fra private institutionelle investorer til støtte for vækstvirksomheder. Desuden vil der via dagsordenen blive etableret et program for uddannelse af 1 million mennesker med henblik på at opnå deep tech-færdigheder.

Kommissionen styrker også indsatsen for banebrydende grønne teknologiprojekter med lanceringen af EU-Catalyst, et nyt partnerskab, der har til formål at fremme og opskalere investeringer i EU-baserede projekter med stor gennemslagskraft inden for de kritiske klimateknologier (grøn brint, bæredygtige flybrændstoffer, direkte opsamling af CO2 fra luften og langvarig energilagring). Partnerskabet blev lanceret på COP26 og har potentiale til at mobilisere op til 840 mio. euro inden udgangen af 2026.

icon with a robot and an arrow

164 innovative nyetablerede virksomheder og SMV'er

blev udvalgt af Det Europæiske Innovationsråd til at modtage 990 mio. euro i finansiering til banebrydende innovationer

Ansvarsfraskrivelse: Dataene på denne side er senest opdateret den 31. august 2022

Fremskridt på andre områder

State of the Union banner
Resultater

opnået af von der Leyen-Kommissionen