Põhisisu juurde
yellow circles on a green background
Euroopa digikümnendi edusammud

Euroopa Liit: ohutu ja usaldusväärse digimaailma esirinnas

ELi teedrajav ülemaailmne lähenemisviis

250 miljardit eurot
taasterahastust „NextGenerationEU“ digitaliseerimise hoogustamiseks
127 miljardit eurot
taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid digivaldkonna jaoks
Vähemalt 80%
ELi elanikest on omandanud 2030. aastaks elementaarsed digioskused

Tehisintellekti reguleerimine ja andmete kaitsmine

2021. aasta sügisel leppis komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukoguga kokku andmehalduse määruse suhtes, mille abil suurendada inimeste usaldust andmejagamise vastu. 2022. aasta veebruaris täiendati seda andmemääruse ettepanekuga, milles sätestatakse uued normid selle kohta, kes saab ELi eri majandussektorites loodud andmeid kasutada ja neile juurde pääseda. Samuti loob komisjon strateegilistes valdkondades era- ja avaliku sektori osalejaid kaasavad ühised Euroopa andmeruumid. 

1 miljard eurot aastas

investeeringuid tehisintellekti valdkonda Euroopa Komisjonilt

Tugevama digitaalse turu ülesehitamine

2022. aasta aprillis saavutati oluline kokkulepe ka digiteenuste määruse suhtes, mis on digivaldkonna reguleerimisel maailmas esimene omalaadne. Määruses lähtutakse põhimõttest, et see, mis on ebaseaduslik väljaspool internetti, on ebaseaduslik ka internetis. Selles nõutakse väga suurtelt digiplatvormidelt ja otsingumootoritelt, et nad kaitseksid oma kasutajaid ebaseadusliku sisu, kaupade ja teenuste eest. Lisaks peavad digiplatvormid ja otsingumootorid hindama ja leevendama laiemat kahju, mida nende tegevus ja algoritmid võivad põhjustada põhiõigustele, laste heaolule ja ühiskondlikule arutelule.

Nii digiturgude määrus kui ka digiteenuste määrus jõustuvad käesoleval aastal ja neid hakatakse kohaldama 2023. aastal.

Kiibituru juhtpositsiooni poole

Investeeringud
Euroopa kiibiökosüsteemi loomisesse
43 miljardit eurot
valitsemissektori investeeringuid
ELi ja liikmesriikide poolt kiipide arendamise ja tootmise edendamiseks
19 miljardit eurot
investeeringuid ELi
USA suurima kiibitootja poolt

Digiülemineku piirialad: rahandus ja kosmos

Samal ajal pakutakse liidu kosmoseprogrammi raames juba praegu väärtuslikke andmeid ja teenuseid paljudele igapäevarakendustele, näiteks äritranspordi ja personaalse navigatsiooniteenuse, täppispõllumajanduse ja kliimamuutustega seotud lahenduste toetamiseks. 2022. aasta veebruaris esitas Euroopa Komisjon ettepaneku kahe uue juhtalgatuse kohta, millega edendada satelliidipõhist turvalist ühenduvust ja kosmoseliikluse korraldamist.

Koostöö kolmandate riikidega digitehnoloogia vallas

Samas teeb Euroopa Liit üle kogu maailma koostööd sarnaselt meelestatud partneritega, et kujundada digivaldkonnas välja üleilmsed reeglid. ELi reformide prognoosist lähtudes tuleb tihendada digisuhteid peamiste partneritega ja kehtestada digikaubanduse reeglid. 2022. aasta mais toimunud ELi-Jaapani tippkohtumisel sõlmiti digipartnerlus Jaapaniga ning samalaadsed läbirääkimised on käimas Singapuri ja Lõuna-Koreaga.

Juhtroll teadusuuringute ja innovatsiooni vallas

Sellel on potentsiaal kaasata institutsionaalsetelt erainvestoritelt kasvufirmade toetamiseks ligi 45 miljardit eurot. Lisaks luuakse innnovatsioonikavaga programm miljoni inimese koolitamiseks süvatehnoloogiliste oskuste alal.

Komisjon suurendab jõupingutusi ka teedrajavate keskkonnahoidliku tehnoloogia projektide käivitamiseks. Partnerluse EU-Catalyst abil edendatakse ja võimendatakse investeeringuid suure mõjuga ELi projektidesse elutähtsa kliimatehnoloogia vallas (rohevesinik, kestlikud lennukikütused, CO2 kogumine otse atmosfäärist ja pikaajaline energiasalvestus). Partnerlus käivitati COP26-l ja selle abil loodetakse võtta 2026. aastaks kasutusele kuni 840 miljonit eurot.

icon with a robot and an arrow

164 innovaatilist idufirmat ja VKEd

saavad Euroopa Innovatsiooninõukogu kaudu 990 miljonit eurot oma läbimurdeliste uuenduste rahastamiseks

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 31. augustil 2022.

Edusammud muudes valdkondades

State of the Union banner
Saavutused

Von der Leyeni juhitav komisjon