Přejít na hlavní obsah
yellow circles on a green background
Pokrok v realizaci evropské digitální dekády

Evropská unie: V čele úsilí o bezpečné a důvěryhodné digitální prostředí

Průkopnická vize EU: globální přístup

250 miliard eur
z programu NextGenerationEU jde na podporu digitalizace
127 miliard eur
z Nástroje pro oživení a odolnost věnovaného digitální oblasti
min. 80 %
obyvatel EU má mít do roku 2030 základní digitální dovednosti

Regulace umělé inteligence a ochrana údajů

Na podzim 2021 se Komise společně s Evropským parlamentem a Radou dohodla na aktu o správě dat, jelikož intenzívnějšímu sdílení dat zatím chybí důvěra ze strany veřejnosti. V únoru 2022 byl tento akt doplněn návrhem aktu o datech, jenž stanoví nová pravidla ohledně toho, kdo může mít napříč hospodářskými odvětvími přístup k datům generovaným v EU a využívat je. Komise také zavádí společné evropské datové prostory ve strategických oblastech a v této souvislosti počítá se zapojením soukromých a veřejných subjektů. 

1 miliardu eur ročně.

Evropská komise bude investovat do umělé inteligence

Budování silnějšího digitálního trhu

Další mezníkové dohody se dosáhlo letos v dubnu ohledně aktu o digitálních službách, který je v oblasti digitální regulace prvním na světě. Tento akt se řídí zásadou, že to, co je nezákonné offline, musí být nezákonné i online: velmi velké online platformy a vyhledávače budou muset chránit uživatele před nezákonným obsahem, zbožím a službami. Online platformy a vyhledávače budou také muset posuzovat a zmírňovat další nepříznivé účinky, které by jejich činnost a algoritmy mohly způsobovat a mít tak neblahý dopad na základní práva, zdraví dětí a občanskou diskusi.

Akt o digitálních trzích i akt o digitálních službách vstoupí v platnost letos a začnou se uplatňovat v roce 2023.

Úsilí o vedoucí postavení na trhu s čipy

Investice
do vytváření evropského čipového ekosystému
43 miliard eur
veřejných investic
od EU a členských států, aby se pokročilo v oblasti vývoje a výroby čipů
19 miliard eur
již v EU investováno
největším výrobcem čipů ve Spojených státech

Zcela nové oblasti digitální transformace: finance a vesmír

V mezidobí již kosmický program EU poskytuje cenná data a služby pro širokou škálu každodenních aplikací, od podpory dopravy a osobní navigace až po umožnění přesného zemědělství a řešení změny klimatu. V únoru 2022 Evropská komise navrhla dvě nové stěžejní iniciativy na podporu bezpečné satelitní konektivity a řízení kosmického provozu.

Spolupráce se zeměmi mimo EU v oblasti digitálních technologií

Evropská unie také spolupracuje s dalšími podobně smýšlejícími partnery z celého světa na utváření globálních pravidel v digitální sféře. Pro stanovení pravidel digitálního obchodu modernizujeme digitální vztahy s klíčovými partnery a promítáme do toho naše vnitřní reformy. Na summitu EU-Japonsko bylo v květnu 2022 uzavřeno partnerství s Japonskem a podobná jednání probíhají se Singapurem a Severní Koreou.

Vedoucí postavení v oblasti výzkumu a inovací

Agenda má potenciál mobilizovat přibližně 45 miliard eur od soukromých institucionálních investorů na podporu rozvíjejících se podniků. Kromě toho se v rámci agendy zřídí program pro odbornou přípravu, který má zajistit, že 1 milion osob získá dovednosti v oblasti pokročilých „deep-tech“ technologií.

Komise také intenzivněji usiluje o realizaci průkopnických projektů v oblasti ekologických technologií prostřednictvím nového partnerství EU-Catalyst, jehož cílem je podpořit a zvýšit investice do projektů s velkým dopadem, které se v EU provádějí v oblasti kritických klimatických technologií (zelený vodík, udržitelná letecká paliva, zachycování CO2 přímo ze vzduchu a dlouhodobé skladování energie). Partnerství bylo zahájeno na konferenci COP26 a má potenciál zmobilizovat do roku 2026 až 840 milionů eur.

icon with a robot and an arrow

164 inovativních startupů a malých a středních podniků

bylo vybráno Evropskou radou pro inovace a je pro ně vyčleněno 990 milionů eur na financování průlomových inovací.

Upozornění: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány 31. srpna 2022.

Pokrok v ostatních oblastech

State of the Union banner
Úspěchy

Komise Ursuly von der Leyenové