Направо към основното съдържание
yellow circles on a green background
Напредък на цифровото десетилетие на Европа

Европейският съюз: проправяне на пътя към безопасен и надежден цифров свят

Пионерският глобален подход на ЕС

250 млрд. евро
от програмата NextGenerationEU за насърчаване на цифровизацията
127 млрд. евро
от Механизма за възстановяване и устойчивост, отделени за цифровото пространство
минимум 80 %
от населението на ЕС да има основни цифрови умения до 2030 г.

Регулиране на ИИ и защита на данните

През есента на 2021 г. Комисията, заедно с Европейския парламент и Съвета, постигна съгласие по Акта за управление на данните, който повишава доверието в обмена на данни. През февруари 2022 г. той беше допълнен от предложение за законодателен акт за данните, в който се определят нови правила за това кой може да използва и да има достъп до генерираните в ЕС данни във всички икономически сектори. Комисията също така създава общи европейски пространства за данни в стратегически области с участието на частни и публични участници. 

1 млрд. евро на година

да бъдат инвестирани в ИИ от Европейската комисия

Изграждане на по-силен цифров пазар

През април 2022 г. беше постигнато друго важно споразумение относно законодателния акт за цифровите услуги — първия в световен мащаб в областта на цифровото регулиране. Този акт следва принципа, че това, което е незаконно офлайн, трябва да бъде незаконно и онлайн: много големите онлайн платформи и търсачки ще трябва да защитават своите ползватели от незаконно съдържание, стоки и услуги. Освен това от онлайн платформите и търсачките ще се изисква да оценяват и смекчават вредите в по-общ план, които техните дейности и алгоритми могат да причинят на основните права, благосъстоянието на децата и гражданския дебат.

Както законодателният акт за цифровите пазари, така и законодателният акт за цифровите услуги ще влязат в сила тази година и ще се прилагат през 2023 г.

Превръщане в лидер на пазара на интегрални схеми

Инвестиране
в създаване на европейска екосистема за интегрални схеми
43 млрд. евро
в публични инвестиции
предложено от ЕС и държавите членки с цел постигане на напредък в разработването и производството на интегрални схеми
19 млрд. евро
вече инвестирани в ЕС
от най-големия производител на интегрални схеми в САЩ

Нововъзникващите граници на цифровия преход: финанси и космическо пространство

Междувременно космическата програма на ЕС вече предоставя ценни данни и услуги за широк спектър от ежедневни приложения — от подпомагане на транспорта и персоналната навигация до осигуряване на прецизно земеделие и предоставяне на решения във връзка с изменението на климата. През февруари 2022 г. Европейската комисия предложи нови две водещи инициативи, за да стимулира спътниковата сигурна свързаност и управлението на космическия трафик.

Сътрудничество с трети държави в областта на цифровите технологии

Европейският съюз работи и с други единомислещи партньори по света за оформяне на световните правила в цифровата сфера. Подобряваме отношенията в цифровата сфера с ключови партньори, за да определяме правилата за цифрова търговия, като свързваме това с прогнозите за нашите вътрешни реформи. На срещата на високо равнище ЕС-Япония през май 2022 г. бе сключено цифрово партньорство с Япония, подобни преговори се провеждат със Сингапур и Южна Корея.

Водеща роля в областта на научните изследвания и иновациите

Тя има потенциала да мобилизира около 45 милиарда евро от частни институционални инвеститори в подкрепа на разрастващите се предприятия. Освен това в рамките на програмата ще бъде създадена програма за обучение на 1 милион души в умения в областта на дълбоките технологии.

Комисията също така повишава усилията си за новаторски проекти в областта на екологосъобразните технологии със стартирането на „Катализатор за революционна енергия“ — ново партньорство, насочено към стимулиране и увеличаване на инвестициите в базирани в ЕС проекти с голямо въздействие в сферата на ключовите технологии в областта на климата (зелен водород, устойчиви авиационни горива, директно улавяне от въздуха и дългосрочно акумулиране на енергия). Партньорството стартира по време на COP-26 и има потенциала да мобилизира до 840 милиона евро до 2026 г.

icon with a robot and an arrow

164 иновативни стартиращи предприятия и МСП

бяха избрани от Европейския съвет по иновациите да получат финансиране в размер на 990 милиона евро за революционни иновации

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 31 август 2022 г.

Напредък в други области

State of the Union banner
Постижения

за Комисията „Фон дер Лайен“: