Siirry pääsisältöön
yellow circles on a green background
Euroopan digitaalinen vuosikymmen

EU: edelläkävijä turvallisessa ja luotettavassa digitaalisessa maailmassa

EU maailmanlaajuisena tiennäyttäjänä

250 mrd. euroa
NextGenerationEU-ohjelmasta digitalisaation edistämiseen
127 mrd. euroa
elpymis- ja palautumisvälineestä digitaalialalle
vähintään 80 %
EU:n väestöstä perusdigitaitoiseksi vuoteen 2030 mennessä

Tekoälyn sääntely ja datan suojelu

Komissio sopi syksyllä 2021 Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa datahallintosäädöksestä, jolla lisätään luottamusta datan jakamiseen. Sitä täydennettiin helmikuussa 2022 ehdotuksella datasäädökseksi, jossa vahvistetaan uudet säännöt siitä, kuka voi käyttää ja päästä näkemään EU:ssa eri talouden aloilla tuotettua dataa. Lisäksi komissio perustaa strategisille aloille yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia, joihin osallistuu sekä yksityisiä että julkisia toimijoita. 

1 miljardi vuodessa

Euroopan komissiolta tekoälyinvestointeihin

Vahvemmat digitaaliset markkinat

Huhtikuussa 2022 saavutettiin toinen virstanpylväs, yhteisymmärrys digipalvelusäädöksestä. Se on maailman ensimmäinen laatuaan digitaalisen sääntelyn alalla. Säädöksen periaatteena on, että se mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa: erittäin suurten verkkoalustojen ja hakukoneiden on suojeltava käyttäjiä laittomilta sisällöiltä, tavaroilta ja palveluilta. Lisäksi verkkoalustojen ja hakukoneiden on arvioitava ja lievennettävä laajempia haittoja, joita niiden toiminnasta ja algoritmeista saattaa aiheutua perusoikeuksille, lasten hyvinvoinnille ja kansalaiskeskustelulle.

Sekä digimarkkinasäädös että digipalvelusäädös tulevat voimaan tänä vuonna ja niitä aletaan soveltaa vuonna 2023.

Ykköseksi sirumarkkinoilla

Investoinnit
eurooppalaisen siruekosysteemin luomiseen
43 mrd. euroa
julkisia investointeja
EU:lta ja jäsenvaltioilta sirujen kehittämisen ja valmistuksen edistämiseen
19 mrd. euron
investoinnit jo EU:ssa
Yhdysvaltain suurimmalta siruvalmistajalta

Digitaalisen siirtymän nousevat alat: rahoitus ja avaruus

EU:n avaruusohjelma tarjoaa puolestaan jo nyt arvostettua dataa ja palveluja monenlaisille päivittäisille sovelluksille, esimerkiksi kaupallisen liikenteen ja henkilökohtaisen navigoinnin, täsmäviljelyn ja ilmastonmuutoksen ratkaisujen tueksi. Euroopan komissio ehdotti helmikuussa 2022 kahta uutta lippulaivahanketta, joilla tehostettaisiin satelliittipohjaisia suojattuja yhteyksiä ja avaruusliikenteen hallintaa.

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa digitaaliteknologian alalla

Euroopan unioni tekee lisäksi yhteistyötä samanmielisten kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa digiympäristön maailmanlaajuisten sääntöjen kehittämisessä. Uudistamme digitaalisia suhteita keskeisiin kumppaneihin, jotta voimme asettaa digitaaliselle kaupankäynnille säännöt omien sisäisten uudistustemme rinnalla. Japanin kanssa sovittiin digitaalisesta kumppanuudesta toukokuussa 2022 pidetyssä EU:n ja Japanin huippukokouksessa, ja vastaavia neuvotteluja käydään Singaporen ja Etelä-Korean kanssa.

Tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa

Ohjelman avulla on mahdollista hankkia noin 45 miljardia euroa yksityisiltä institutionaalisilta sijoittajilta laajentumisvaiheessa olevien yritysten tukemiseen. Innovaatio-ohjelmassa perustetaan myös ohjelma miljoonan ihmisen kouluttamiseksi syväteknologian aloille.

Komissio tehostaa niin ikään vihreän teknologian edelläkävijähankkeiden tukea. Uudella EU:n ja Catalystin kumppanuudella edistetään ja laajennetaan investointeja vaikutuksiltaan merkittäviin EU:hun sijoittautuneisiin hankkeisiin, joilla kehitetään kriittisiä ilmastoteknologioita (vihreä vety, kestävät lentopolttoaineet, hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmasta ja pitkäkestoinen energian varastointi). Kumppanuus käynnistettiin COP26-kokouksessa, ja sen avulla on mahdollista mobilisoida jopa 840 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä.

icon with a robot and an arrow

164 innovatiivista startup- ja pk-yritystä

sai Euroopan innovaationeuvostolta 990 miljoonan euron rahoituksen läpimurtoinnovaatioihin.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tiedot on päivitetty viimeksi 31.8.2022.

Edistysaskeleet muilla aloilla

State of the Union banner
Saavutukset

Von der Leyenin komissio